Nyhet

Askonsdag och Alla hjärtans dag

I år sammanfaller kyrkans askonsdag med handelns alla hjärtans dag. Som ett löfte om evig kärlek bortom döden.

Askonsdagen eller dies cinerum firas onsdagen efter fettisdagen och inleder den fyrtio dagar långa fastetiden fram till påsk. Den har fått sitt namn efter den kristna sedvänjan att strö välsignad aska på de botgörare som denna dag fick lämna kyrkan. Efter absolution fick de åter komma in i kyrkan på skärtorsdagen. Under askonsdagens mässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för att påminna om människans dödlighet. Vid tecknandet säger prästen detta eller liknande: ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft och att du åter skall bli till stoft. Omvänd dig och tro evangelium.

 

Efter att ha Askonsdagen varit bannlyst sedan reformationen återinfördes den i Svenska kyrkan 1983 och har sedan dess spridits även till många församlingar inom Equmeniakyrkan. Här ges tid till botgöring, eftertanke och besinning. Här tas steg bort från överkonsumton och ekorrhjul. Men här finns även en påminnelse som den på Alla hjärtans dag, tron på evig kärlek som går bortom dödens begränsning. Så glad alla hjärtans dag och fin askonsdag. På en och samma gång. 

 

 

PHILIP DECROY

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar