Nyhet

Antalet dödstraff minskar men mörkertalet är stort

Förra året avrättades minst 993 personer i 23 länder. Det är en liten minskning från föregående år, enligt människorättsorganisationen Amnestys årliga rapport men mörkertalet är stort eftersom exempelvis Kina menar att antalet avrättade är en statshemlighet.

Antal länder som genomförde avrättningar under förra året var lika många som 2016, men antalet avrättningar var fyra procent färre. Jämfört med 2015, som var något av ett rekordår efter det att Pakistan återinförde dödsstraffet är det en minskning med 39 procent. Siffrorna inkluderar däremot inte de tusentals avrättningar som man tror har genomförts i Kina, som fortsatt räknas som det land som avrättar flest människor.

Utöver Kina skedde 80 procent av avrättningarna förra året i Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan.

– Det som är oroande är att de länder som fortsätter att avrätta människor, även om de är få, ofta gör det i strid med internationell rätt. De avrättar människor för brott som man inte får döma till döden för, som narkotikabrott och sådant som kallas för ”brott mot staten”, säger Ami Hedenborg till TT. 

Samtidigt avskaffade afrikanska Guniea och Kenya dödstraffet medan Burkina Faso och Tchad tog steg i riktning mot ett avskaffande. Även Mongoliet avskaffade dödstraffet helt under 2017. Det är en helt annan utveckling än i Fillippinerna där president Duterte vågat återinföra dödstraffet eller i USA där president Trump krävt dödstraff för knarkhandlare. 

Förra sommaren skrev teologen Philip DeCroy en artikelserie om döden för Sändaren. En av artiklarna handlade om just dödstraffet och kan läsas här

SIFFROR UR AMNESTYS RAPPORT

2017 genomfördes minst 993 avrättningar i 23 länder

Två länder avskaffade dödsstraff helt för alla brott: Guinea och Mongoliet

Flest antal avrättningar skedde i Kina, Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan. 

Minst fem personer som var under 18 år när brottet begicks ska ha avrättats i Iran

 

 

TT/Sändaren

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thorsten Schütte

    I Egyptien utfärdas många dödsdomar, men blir de verkställda?