Nyhet

Ännu långt till svaret på universums gudomliga gåta

Varför är det så ekande tyst där ute i världsrymden? Gång på gång söker vi människor kontakt bortom stjärnorna; hittills helt utan svar. – Att det inte skulle finnas liv på andra ställen i universum, är en fullkomligt befängd tanke, säger Simon Conway Morris, professor i paleontologi och förespråkare av en teistisk evolution.

I förra veckan utvecklade han, tillsammans med teologie doktorn i systematisk teologi, ärkebiskop Antje Jackelén, sin syn på biologi, evolution och tro. En heldag i projektet Cusanus anda.

Både Simon Conway Morris och Antje Jackelén inledde med historiska tillbakablickar över förhållandet mellan vetenskap och teologi, det som är själva Cusanusprojektets nyckel och hjärta. I början var teologin, förstås, och vetenskapen fick förhålla sig till dess världsbild. 

– Men det där konceptet att de olika företrädarna alltid ska  ha varit i strid med varandra är fel. I långa tider har de istället varit allierade i kampen mot vantro, berättade Antje Jackelén.

Men den växande insikten om att mänskligheten bara utgör en prick i världsrymden och en bräcklig gren på det biologiska mångfaldsträdet blev svår för många forskare att sätta samman med en gudomlig plan.

Darwins teorier om människans ursprung undergrävde också teologin, men lämnar en del övrigt att önska, menar Conway.  Darwin beskriver en process och en teknik, men utgör inte själva svaret. Det går djupare, följer lagar och mönster vi ännu inte helt förstått.

Som frågan om vad som egentligen skiljer oss från djuren, medvetandet om våra jag.

– En fågel kan fås att förstå att om den släpper stenar i ett kärl med vatten, kommer vattnet så småningom upp. Det kan ett 18 månaders barn också lära sig. Men fågeln kommer aldrig, som barnet så småningom, att vara medveten om att han gör det och förstå varför.

– Det är som om Darwin målat en tavla med korrekta färger, ändå kan vi inte se vad själva tavlan föreställer.

Nu börjar vetenskapsmännen istället ana ett mönster under allting, berättar Simon Conway,  och visar att  skalet på en bläckfisk uppvisar, exakt samma spiral som en stråle vatten som kastats upp och faller tillbaka. 

Mönstren går igen i stort och smått. Småbarnsjoller, exempelvis, har ett mönster som påminner om fågelsång, i musiken finns samma underliggande struktur som i matematiken

 Att allt hör samman bevisas också av att många väsensskilda intelligenser, som utvecklats på olika håll, som apor och fåglar, ändå i grunden liknar varandra och är kapabla att utföra samma slags handlingar som syftar till samma sak. 

– Så när de där utomjordiska besöken äntligen kommer så är de kanske ändå inte så annorlunda, säger Conway.

Fast de borde, som sagt, ha hört av sig för länge sen.

Att det inte hänt än. Ja, det kan bero på att vårt solsystem är så förhållandevis ungt. Eller så var det gammastrålarna, som kan radera allt liv på ett ögonblick och tycks ha varit vanligare i universum förr.

Men vi har fortfarande lång väg att gå innan vi når sanningen, som Simon Conway gång på gång understryker. Bilden av tillvaron  är i dag en helt annan än för bara några årtionden sen, något som innebär att också teologin förändras. För bilden av att teologer hela tiden tuggar om samma  budskap är fullständigt fel, berättar Antje Jackelén. Tvärtom vägs alla nya data in i tänkandet.

– Exempelvis tror de flesta teologer nu  att Gud inte står utanför sin skapelse utan är en del av den och att skapelsen är något som pågår hela tiden.

Och svaren kanske faktiskt finns i Genesis,  om man läser den på rätt sätt.

 

Simon Conway Morris, berättar att man börjar ana att de matematiska formler som räknats fram i ett försök att lösa universums gåta, nu nog inte tros vara påhittade, eller framräknade. Snarare rör det sig om fundamentala sanningar som upptäckts. Ungefär som Kopernikus en gång upptäckte att jorden går i omlopp kring solen.

Men det här är långt ifrån färdigt, säger Simon Conway Morris än en gång.

                                                                                                                                          

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer