”Vi behöver människor modiga nog att arbeta tillsammans”

Martin Luther King-priset får varje år in många goda nomineringar. Urvalsprocessen är en utmaning eftersom många är värdiga mottagare och goda förebilder.

I årets nomineringsprocess utmärktes ett flertal insatser i samband med flyktingmottagande, däribland samarbetsprojektet Goda grannar. Förutom goda insatser för integration är det ett viktigt interreligiöst initiativ som är värt att uppmärksamma. Vi i priskommittén ville lyfta fram ett framgångsrikt och ovanligt samarbete eftersom vi vill, i Martin Luther Kings anda, visa på hur vi behöver vara modiga i arbetet för fred, rättvisa och ickevåld. Idag har vi kanske svårt att se på Martin Luther Kings och medborgarrättsrörelsens handlingar som kontroversiella. Men på sin tid ansågs de vara inte bara det, utan rent av anstötliga. 

 

De två senaste årens prismottagare har av några upplevts anstötliga och alltför kontroversiella. Som skäl anges internationellt problematiska kopplingar. Priskommittén är därför noga med vem vi ger priset till. Förra året var det XR Sverige, i år Goda grannar utifrån deras arbete i Sverige. Båda prismottagarna är tydliga i sitt avståndstagande till olämpliga uttalanden som gjorts av medlemmar internationellt eller av andra personer nationellt som inte har direkt koppling till organisationerna i Sverige. 

 

I motiveringen gällande Goda grannar skriver vi bland annat: ”Här bär samarbete och tillit till varandra vägen mot en gemensam solidaritet och handlingskraft. De visar att det är möjligt att mötas från olika bakgrund, i respekt för varandras kultur och religion, och samverka för ett bättre samhälle. Vår pristagare är ett föredöme i att välkomna och ta vara på en stor bredd av kompetenser. Föreningsaktiva och professionella inbjuds att ideellt bidra med sina speciella kunskaper och möjligheter. ”

Vi vet att Goda grannar, precis som deras ägare, Katarina församling, Islamic Relief Sverige, och Stockholms moské fullständigt tar avstånd från antisemitism. 

Samarbete innebär att ta tillvara på varandras goda sidor och egenskaper. Men också om att våga se det i bagaget som är mindre bra och försöka arbeta tillsammans för att göra något nytt och bättre. För att komma vidare – och utvecklas. Vi ser inte att det finns något alternativ. Martin Luther King uttryckte det så här: ”Vi måste lära oss att leva tillsammans som bröder, eller gå under tillsammans som dårar.”

Vilka krav ska vi ställa på varandra när det gäller kopplingar långt ifrån det som är vårt eget centrum? Kan det vara så att vi i så fall missar någonting väldigt viktigt när vi sätter upp dessa krav? Gissningsvis finns det felaktigheter och misstag som begåtts i de flesta organisationer och sammanhang. Listan kan i så fall göras lång. Och frågan är då om vi någonsin kan samarbeta med någon. 

Vi är övertygade att vår värld och vår tid – precis som för medborgarrättsrörelsen – behöver människor som är modiga nog att arbeta tillsammans för en bättre värld. Det handlar om att våga överskrida gränser och se goda krafter som finns i ens närhet. Goda grannar har vuxit fram lokalt och är ett lokalt initiativ byggt på grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Det, om något, tycker vi är värt att lyfta fram i en tid som den vi lever i.

 

Priskommittén för Martin Luther King-priset genom

Karin Wiborn
Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd

George Olvik
Kommunikationschef Equmeniakyrkan 

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.