Kvinna mot kvinna, stad mot land

Att en motkandidat lanserades till kyrkostyrelsens förslag till biträdande kyrkoledare höjde onekligen spänningen och intresset när Equmeniakyrkans kyrkokonferensen drog igång i fredags.

Några saker som tydligt kom fram i den digitala debatt som fördes inför valet: Det var mellan utmanaren Linda Alexandersson och Karin Wiborn kampen stod. Lite anmärkningsvärt att, som ett ombud noterade, ingen föreslagit att de båda kvinnorna skulle väljas, och inte Joakim Hagerius. Vad Joakim Hagerius tycker och tänker verkar det vara få som intresserat sig. Varför, kan man fråga sig.

Det blev också en kamp mellan stad och land. Man ser när man läser inläggen att så gott som alla storstadsförsamlingar pläderade för kyrkostyrelsens förslag, medan Alexanderssons stöd fanns på landsorten. Påfallande var också att de som lyfte fram Alexandersson framhöll hennes erfarenhet och duglighet som lokalpastor. Men det kan också ha legat henne i fatet. Varför flytta en lysande pastor till en central tjänst som mer handlar om kyrkopolitik?

Som Sändaren tidigare påpekat så visar också lanseringen av en mot/medkandidat att en översyn av stadgarna behövs. En rimlig tolkning av den korta formuleringen som lyder: ”Biträdande kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med kyrkoledaren och övriga berörda” är att ingen motkandidat kan komma ifråga, utan ombudens enda chans att välja någon annan än kyrkostyrelsens förslag att begära votering och rösta nej.

Och då kan man undra om det inte var ett stadgebrott av presidiet att släppa fram Alexanderssons kandidatur till omröstning? Det svar som Sändaren fick från presidiet när vi ställde den frågan under pågående årsmöte löd dock såhär: ”När kyrkostyrelsen lämnar förslag till kyrkokonferensen, fattar kyrkokonferensen beslut med anledning av dessa förslag. Beslutet kan innebära att man bifaller kyrkostyrelsens förslag, att man avslår detsamma, eller att man fattar ett annat beslut än det som kyrkostyrelsen har föreslagit. Vid personval är avslag sällan ett attraktivt alternativ, men kyrkokonferensen kan fortfarande besluta att utse den person kyrkostyrelsen har föreslagit, eller utse någon annan person som ombuden har lämnat som motförslag.”

Om det är så stadgepunkten ska tolkas bör det uttryckas tydligare: Till exempel med en regel för hur långt i förväg ett motförslag behöver lämnas in för att bli officiellt och finnas med på lika villkor som kyrkostyrelsens förslag i handlingarna. Om biträdande kyrkoledarskapet ska underställas kyrkokonferensen bör det ske inom ramar som uppfattas som demokratiska och transparanta.

Lite anmärkningsvärt att ingen föreslagit att de båda kvinnorna skulle väljas.

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.