Församlingar kräver förnyelse av Sociala Missionen

Sociala Missionens mottagning på söder i Stockholm. Foto Riitta Lundeqvist

Är det dags att lägga ned Sociala Missionen? Eller bör föreningen göra helt om och ändra inriktning? Den frågan ställer fyra församlingar som nu kräver en omstart i en motion till årsmötet i augusti.

Sociala Missionen har arbetat med att i olika former bekämpa orättvisor, samt driva opinionsarbete på kristen grund sedan starten 1917. Idag arbetar man främst med rådgivning i sociala frågor och flyktingfrågor.

Men arbetet behöver förnyas och utvecklas, anser styrelsen som 2018 tillsatte en utredning kring Sociala Missionens framtid och diakoni inom Equmeniakyrkan. Framtidsutredningen läggs fram till årsmötet nu i augusti.

Men alla är inte nöjda. Fyra församlingar: Björknäskyrkan, Säbykyrkan, Andreaskyrkan och Åbybergskyrkan har i en motion till årsmötet efterlyst mer långtgående beslut I framtids- och vägvalsfrågor.

- Vi föreslår bland annat att rådgivningsverksamheten Råd&Stöd i centrala Stockholm läggs ned, och att pengarna istället används till en mer församlingsbaserad verksamhet, säger Erik Ideström, vice ordförande i Åbybergskyrkan och samordnare av motionsarbetet. 

På Råd&Stöd erbjuds information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala- och äldrefrågor.

Denna verksamhet borde istället kunna flyttas till medlemsförsamlingarna, där Sociala Missionen idag är relativt okänd, anser motionärerna.

Ett nätverk av kunniga hjälpare och experter från församlingarnas egna led skulle ersätta de professionella anställda man har idag, tycker motionärerna, som också föreslår att man lånar av Missionens ganska ansenliga kapital för att på hel- eller deltid anställa ett antal eldsjälar för att informera församlingarna om möjligheterna.

- Det blir billigare i längden än att fortsätta som nu med miljoner i förlust varje år, säger Erik Ideström. Och tillägger att motionerna har stöd av ytterligare en rad församlingar.

Han understryker att motionärerna är eniga med ledningen om mycket, men att en nystart behövs för att få en bättre förankring i församlingarna och samarbete med region Stockholm, som är Sociala Missionens huvudsakliga verksamhetsområde.

-Vi hoppas nu att årsmötet ska fastställa en inriktning för Sociala Missionens utveckling under de närmaste tre åren och ge ett uppdrag att närmare överväga och konkretisera formerna för detta.

- Fungerar det inte så får vi väl tänka om. Detta är ett mycket öppet mandat.

Men styrelsen har redan gjort tummen ned för förslaget

- Att lägga ned Råd&Stöd är inte möjligt eftersom den till större delen finansieras med externa medel som förutsätter en professionellt driven verksamhet, sager Sociala Missionens ordförande Sven Erik Wånell och tillägger att Råd&Stöd är viktigt, inte bara för hemlösa utan också för församlingarna.

- Det är det man frågar efter, säger han och förklarar att det alltså inte finns några fria pengar att föra ut till församlingarna, utöver avkastningen på Socialal Missionens kapital.

Styrelsen anser också att Sociala Missionen gör bäst nytta för församlingarna om den drivs sammanhållet och kan bistå med expertkunnande i exempelvis komplicerade flyktingärenden.

- Det finns många kunniga personer I våra församlingar, men de kan nog normal sett inte förväntas finnas till för mer än den egna församlingen, sager Sven Erik Wånell.

I sitt svar på motionen skriver styrelsen också att Sociala Missionen redan nu successivt försöker utveckla det strukturella stödet till församlingarna. Men att motionärernas mer långtgående förslag skulle göra SM till en parallell organisation vid sidan av  Equmeniakyrkans regionkansli.

-Vi har arbetat hårt med att SM inte ska leva ett eget liv, utan integreras bättre med Equmenikyrkans region Stockholm.

Mycket av det motionärerna föreslår har redan genomförts, de praktiska arbetet har gått hand I hand med utredningsarbetet, fortsätter Sven Erik Wånell.

Påståenden om miljonförluster är därför inte heller längre korrekta. För 2020 räknar vi med ett 0-resultat.

Vilken verklighetsbild som är den förhärskande, visar sig på årsmötet den 27 augusti.

 

 

 

Foto entré: Riitta Lundeqvist

Fakta: Historia:

Sociala Missionens rötter går tillbaka till slutet av 1800-talet och den Lutherska Missionsföreningen.

1898 anställde Immanuelskyrkan och Andreaskyrkan varsin församlingssyster för att arbeta bland sjuka och behövande, främst bland församlingens egna medlemmar.

Efter första världskriget, då svälten var stor i Stockholm, drog en omfattande hjälpverksamhet igång.

Arbetsgruppen som styrde hjälpinsatserna under första världskriget gick under namnet Hjälptruppernas Centralkommitté. Deras uppdrag fortsatte även efter kriget med att sända barn till sommarhem, dela ut matpaket och kläder och servera frukost (och andakt) för arbetslösa män.

1940 antogs nya stadgar. Sociala Missionen, med rådgivande och stödjande verksamhet för socialt utsatta, föds.

Sedan 40-talet har Sociala Missionen också engagerat sig i flyktingfrågor.

Ungdomshemmet Futurum öppnade portarna 1961 -  först för inflyttade ungdomar. Sedan för ungdomar med psykiska och sociala problem.

Så småningom startades gymnasieskolan Futurum för elever som inte finner sig tillrätta i den stora skolan.

I dagsläget driver inte Sociala Missionen någon barnverksamhet men historiskt sett så har barnverksamheten varit mycket central, men bland annat olika former av kolloverksamhet. 

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.