Vi behöver varandra för att ge församlingar möjlighet att växa

Lasse Svensson

För att fördjupa vår gemensamma kunskap och förståelse för församlingsutveckling och församlingsgrundade arbete var Kyrkoledarkollegiet i förra veckan på studiebesök i London.

Vi mötte Metodistkyrkan, Holy trinity Brompton som hör till Engelska kyrkan, besökte bis­kopshuset i London och arbetet med ett mångfasetterat församlingsgrundande arbete och Oasis som är en baptistförsamling som arbetar samhällsutvecklande genom att starta skolor, socialt arbete och kyrkor i stadsdelar, samt United reformed Church för ett samtal om klimatnödläge.

Jag är stolt över mycket i vårt församlingsgrundande arbete inom Equmeniakyrkan. Det är ett resultat av ett strategiskt arbete där vi tillsammans år 2017 beslöt att till 2025 ha grundat 50 nya församlingar. Vi är på god väg och kan nu räkna till drygt 30 nya initiativ.

Naturlig del i vårt arbete

Man kan alltid diskutera om numerära mål är det bästa, men vi kan konstatera att detta gjort att frågan och arbetet tydligt finns på agendan, har ­finansiering och är en naturlig del i vårt arbete. Det ska vi var stolta över. Se gärna senaste avsnittet av Lasse Möter på Equmeniakyrkans kanaler där en plantering i Norrköping – VOIS – i sin tur grundar en ny församling i grannstaden Linköping.

För oss, precis som för de samfund vi mötte i London, är detta en fråga såväl om samtid som framtid. Att dela det glada budskapet i vår tid, att finnas på fler platser. Motiven att grunda församlingar i dag är alltså desamma som för 150 år sedan. Att nya gemenskaper också något enklare verkar samla just nya människor är också en gemensam ­erfarenhet.

För många människor har bränt ut sig i arbetet för att de blivit för ensamma i en uppgift eller på en plats.

Det är bra att lära och inspireras av varandra och det är tydligt att kunskapen om förssamlingsgrundande utvecklas. Equmeniakyrkan vill vara en lärande kyrka, och utvärdering av arbete sker kontinuerligt vilket även gäller vårt församlingsgrundade arbete.

Alltför inåtriktat fokus

En undersökning av de initiativ som avslutats visar att det som innebär störst utmaningar för en plantering är ett alltför inåtriktat fokus, otillräcklig handledning samt oenighet om målbilden. Därför har en uppdaterad handledarutbildning tagits fram som nu också börjat användas och förbättrad handledning är nu ett tydlig prioriterat område.

En genomgående erfarenhet vi påminns om från de sammanhang vi nu besökte var att för att församlingsgrundande ska vara långsiktigt hållbart är den ­sociala situationen mycket viktig. För många människor har bränt ut sig i arbetet för att de blivit för ensamma i en uppgift eller på en plats.

Den lokala förankringen är en viktig faktor att utgå ifrån ­vilket skapar goda möjligheter för en hållbar utveckling. ­Erfarenhet säger att det sällan är varken framgångsrikt eller hållbart att flytta till en ny ort och tänka att man ensam eller som ett par skall starta en församling. Om grundandet ska gå till på det sättet behöver man vara en större grupp som går in i ansvaret tillsammans från början.

Behövs också olika sätt att starta församlingar

Det som också framkommer är att det behövs olika sätt att starta församlingar och pionjära initiativ, det behövs en Mixed Ecology som biskop Ric Thorpe uttrycker det. Församlingsgrundande arbete behöver alls inte bara ledas av pastorer utan kan med fördel innebära att man uppmuntrar och tar vara på längtan hos enskilda och grupper att där man lever och bor dela livet och tron genom att mötas i en bokklubb, på ett kafé, i en arbetsgrupp samtala om existentiella frågor. Bara fantasin sätter gränser. En församling är ett VI och inte något som görs för andra.

Equmeniakyrkan behöver ett mångfacetterat och ibland avdramatiserat synsätt på församlingsgrundande arbete. Det kan vara ett fantastiskt verktyg för att dela tron med dem vi möter och älskar, och säkert för många fler än de av oss som i dag känner kallelsen till församlingsgrundande arbete.

Lasse Svensson
kyrkoledare Equmeniakyrkan

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne