Samtal om löner och pensioner sker regelbundet

Svar på Tore Häggs debattinlägg Sändaren 48/2018.

Problemet med pensionsutbetalningar inom samarbetskyrkorna i Kongo Kinshasa uppmärksammas i förra veckans Sändaren. En liknande diskussion fördes 2015, och det refereras, nu som då, till ett enskilt fall år 2012. Frågan ställs vad Equmeniakyrkan gör.

Under åren har det förts många samtal, främst med CEC, om problemen med eftersläpande löner och pensioner. Redan innan Equmeniakyrkan bildades gavs stöd flera gånger från Missionskyrkan. Senast frågan var uppe till samtal var 2016, då Equmeniakyrkan bidrog med 180.000 kr för att hjälpa till med eftersläpande utbetalningar av pensioner för åren 2013-15.

Även om löner och pensioner naturligtvis i första hand är ett ansvar för samarbetskyrkorna, förs regelbundet samtal om hur Equmeniakyrkan kan ge en hjälpande hand.

Kongo Kinshasa är, av de cirka 30 länder där vi har samarbetskyrkor, det land där Equmeniakyrkan satsar mest resurser, både ekonomiskt och personellt. Ändå begränsas våra resurser naturligtvis av vilka medel som insamlas till internationell mission. Vad resurser används till i varje land diskuteras i samråd med kyrkorna i respektive land. I Kongo Kinshasa gäller det både CEBU och CEC. Förutom en rad specifika insatser via de båda kyrkorna ges också organisationsstöd till respektive kyrkas organisation för att hjälpa dem att bygga upp en långsiktig och stabil organisation som kan ta hand om sin verksamhet och sin personal.

Våra samtal med systerkyrkorna, om bland annat ansvaret för löner och pensioner, fortsätter. Frågan var uppe i samband med ett besök i november månad i Kongo och regelbundet samråd sker med de kongolesiska medarbetarna vid Equmeniakyrkans kontor i Kinshasa. Det administrativa stödet till systerkyrkorna ges för att stärka dem i deras uppdrag i Kongo. Vi vill bistå våra samarbetskyrkor att kunna ta sitt ansvar, men det betyder inte att vi tar över deras ansvar.

Det bästa sättet att ge stöd till Kongokyrkorna är genom rikliga offer till Equmeniakyrkans internationella arbete som just nu pågår.

 

Gerard Willemsen

internationell chef

 

Bertil Svensson

 

Internationell rådgivare

 

,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne