Religiös mångfald grunden för det demokratiska samhället

I en rad kommuner i vårt land har man på senare tid infört en ny riktlinje för bidrag till föreningar som med en viss variation anger att religiösa organisationer skall undantas från de ideella organisationer som kan erhålla kommunala bidrag.

I några fall har det resulterat i en omfattande debatt även i massmedia. Då jag anser att liknande skrivningar inte i första hand handlar om pengar utan om demokrati vill jag här försöka att med hjälp av framförallt vad några kända och framstående vetenskapsmän har skrivit om demokratins pionjärer uppmärksamma den historielöshet som dessa beslut innebär. I huvudsak har två tämligen nyutkomna böcker utgjort mina källor nämligen Bokens folk av Joel Halldorf och Ett glödande arv i Tro och livs skriftserie.

En historieskrivning med hjälp av några vetenskapsmän på området, både nu levande och döda kan hjälpa oss att förstå vilken roll religion och väckelserörelser spelat för framväxten av det moderna och mångkulturella samhälle som vi har idag. Joel Halldorf professor i religionshistoria skriver ”I praktiken är framväxten av den västerländska demokratin otänkbar utan det politiska bidraget från religionen. Det handlar om berättelsen om hur folkrörelserna inklusive väckelsen byggde det moderna och demokratiska Sverige. Det lutherska enhetssamhället ersattes i Sverige på 1800-talet av en mångkulturell pluralism, och detta mångkulturella samhälle gäller också idag och skall inte motarbetas.” En annan inte längre levande professor och chef för det Svenska Riksarkivet under många år, Sven Lundqvist säger: ”Att frikyrkorna för utvecklingen av svensk demokrati inte bara var en del av processen utan ledande. Eftersom de var först på plats blev de mönsterbildande för andra. De nya religiösa rörelserna tillhörde demokratins avantgarde i Sverige.”

Anmärkningsvärd historielöshet

Låt mig också hänvisa till två numera döda internationellt erkända vetenskapsmän på området. Den tyske filosofen och sociologen Haberman skriver: ”Jag tror inte vi européer kan förestå begrepp som moral och anständighet, person och individualitet, frihet och emancipation om vi inte tillgodogör oss det centrala innehållet i den judisk kristna frälsningshistorien och traditionen. Det räcker inte med att hålla vissa värderingar för sanna, utan de måste integreras—bli dygder för att kunna fungera som verkliga drivkrafter” En annan erkänd fransk filosof verksam redan på 1800 talet och fortfarande aktuell är Tocquellie, som framför allt forskat om utvecklingen av den amerikanska demokratin konstaterar: ”Staten är inte moralens källa, utan moral och framför allt dygd kan bara växa nerifrån. Här är civilsamhällets små gemenskaper av stor betydelse. Kyrkor och moskéer har både etiska idéer och människovärde som är rotade i ett teologiskt språk och utgör gemenskaper som kan fostra människor i dygder och ärlighet, solidaritet och ansvarstagande.” Så långt den historiska bakgrunden till varför skrivningarna som utesluter de religiösa organisationerna från bidrag är helt felaktig och visar på en historielöshet som är anmärkningsvärd.

Uppbrottet från enhetssamhället

Det moderna Sverige är berättelsen om uppbrottet från enhetssamhället. Den religiösa mångfalden har varit drivkraften bakom modernitet och demokrati och även idag skapar den gemenskaper där människor övas i konsten att sammansluta sig. Härigenom formas de till engagerade och demokratiska medborgare. Den första demokratiska föreningen där kvinnor, män, ungdomar av alla samhällsklasser hade rösträtt var en liten baptistförsamling på Västkusten.

Det bland annat Sverigedemokraterna och Åkesson med flera drömmer sig tillbaka till är det enhetssamhälle som vi alltså lämnade redan på 1800 talet. Det är därför märkligt att ett antal kommuner inte kan vår historia och inte har förstått hur ett gott samhälle ser ut.

I själva verket demokratins pionjärer

Därför är det enligt min mening upprörande att tjänstemän och politiker i ett antal kommuner har fattat eller är på väg att fatta ett beslut om riktlinjer för bidrag som ger ett intryck av att de religiösa organisationerna skulle vara ett hot mot demokratin då de i stället är demokratins pionjärer. Samtliga inblandade parter i dessa kommuner borde skämmas och anta uppmaningen: Gör om och gör rätt.

Bernt Wåhleman

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne