Pingst måste göra upp med dubbelmoralen

Tystnadskulturen kan anses skydda pastorer och ledares integritet, men det kan också leda till att överträdelser från högt uppsatta personer behandlas mer försiktigt än andras misstag, skriver debattörerna angående Daniel Alm-affären i pingströrelsen.  Foto:Marcus Gustafsson

Vi har följt medias rapportering och Pingst FFS:s uttalanden om Daniel Alms avgång. Det är viktigt att värna om integritet och respekt för drabbade och inblandade.

Det är därför mycket rimligt att hela utredningen inte kommuniceras till allmänheten, men däremot är det mycket som måste nå ut till enskilda församlingsmedlemmar och rörelsen i stort.

Vi har genom vårt instagramkonto @skam_densomgersig fått ta del av många berättelser om hur medlemmar inom frikyrklig renhetskultur blivit och fortfarande blir tillrättavisade när det gäller moralfrågor om sexualitet. Dessa krav har i många fall varit kraftigt integritetskränkande för enskilda individer. Med tanke på de krav som ställs på många enskilda frikyrkliga medlemmar om att leva efter en viss sexualmoralisk standard är det viktigt att besked om utredning och konsekvenser gällande händelserna kring Daniel Alm kommer ut.

Kan skapa atmosfär av tystnad

De maktstrukturer som finns inom religiösa organisationer kan skapa en atmosfär av tystnad kring överträdelser begångna av ledare. Detta motiveras ofta av rädsla för skandal och en negativ påverkan på rörelsens anseende. Det är viktigt att Pingst FFS inte är mer rädda om organisationens rykte än om sin trovärdighet och omsorgen om dess medlemmar. Om överträdelser tystas ned för att bevara församlingsmiljön kan det leda till att verkliga problem ignoreras och skapa en kultur där felaktiga handlingar bagatelliseras.

Tystnadskulturen kan anses skydda pastorer och ledares integritet, men det kan också leda till att överträdelser från högt uppsatta personer behandlas mer försiktigt än andras misstag. Medlemmar kan också undvika att berätta om överträdelser eller att ifrågasätta högt uppsatta ledare av rädsla för stigmatisering eller repressalier. Det är viktigt att ta det här tillfället till att stärka enskilda församlingsmedlemmar om att våga prata öppet om maktmissbruk. Detta bidrar till en sundare kyrkokultur. Pingst FFS måste visa på ett trovärdigt sätt nu visa att just rättvisa och öppenhet är centrala värden.

Normativ dubbelmoral

Det finns en återkommande inkonsekvens i hur överträdelser behandlas beroende på en persons ställning, i evangelikal kristenhet både i Sverige och utomlands. Detta fenomen kan kallas normativ dubbelmoral och innebär att olika normer tillämpas beroende på en individs ställning. När det gäller rapporteringen om Daniel Alm har vi sett pastorer och medlemmar i sociala medier förklara hans överträdelser med att ledare blir utsatta för mer frestelser och attacker från djävulen, och att detta skulle förklara och delvis ursäkta beteendet. För att undvika normativ dubbelmoral är det nödvändigt att ledningen för Pingst FFS tydligt kommunicerar och tillämpar rörelsens sexualmoraliska normer konsekvent.

Undergräver rörelsens moraliska trovärdighet

En annan grundläggande princip inom pingströrelsen, som i många andra religiösa sammanhang, är förlåtelse. Men vad händer när denna princip tillämpas selektivt? Daniel Alm erkänner maktmissbruk av sexuell karaktär. Samtidigt som rörelsen sörjer och respekterar, måste vi ställa frågan: Skulle en vanlig medlem behandlas på samma sätt om de gjort samma sak? Om det är en vanlig medlem som begår ett moraliskt felsteg, kan fördömandet vara snabbt och fyllt av konsekvenser. Men när en högt uppsatt ledare begår samma handling, möts de ofta med mer överseende och förlåtelse. Detta är inte bara orättvist utan undergräver också rörelsens moraliska trovärdighet. Endast genom öppenhet, jämlikhet och en tydlig kommunikation kan rörelsen nu återvinna förtroendet.

Förlåtelse kan också bli ett verktyg för att undvika verkligt ansvar. När överträdelser av högt uppsatta ledare möts med enbart förlåtelse, utan tydliga konsekvenser, undermineras inte bara moralen utan även förtroendet. Ledare måste ta ansvar för felsteg, för att upprätthålla integritet och förtroende. Det är också skillnad mellan offentlig och privat försoning. En person kan vara förlåten av Gud och kanske till och med av individen den felat mot, men det kan ändå finnas behov av att ha kvar konsekvenser inom församlingen/rörelsen. Inte för att straffa utan för att återställa förtroende. Om en ledare avslöjas med ett mönster av överträdelser kan frågan om personligt ansvar ses i ett annat ljus. Ett mönster av beteende kräver mer än bara förlåtelse.

Vi utmanar Pingst FFS

Pingst FFS måste nu agera konsekvent med sina egna moraliska principer. Förlåtelse måste föregås av äkta ansvarstagande. Ansvar måste krävas i lika stor utsträckning från ledare som från enskilda medlemmar, om inte mer. Att dölja sig bakom teologi om förlåtelse får inte vara en reträttväg från personligt ansvar. Pingst FFS måste utmana dubbelmoralen och visa att de står för sann rättvisa och moralisk integritet. Vi utmanar Pingst FFS – stå upp för de egna idealen och visa att ni står för samma rättvisa och kärlek som ni predikar.

Mia Fernando och Jenny Olofsson
från instagramkontot @skam_densomgersig

2 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Staffan Sundkvist
Frågor om skuld, förlåtelse, ansvar och konsekvenser tillhör kärnan av kristen tro. Det är därför förvånande hur tafatt dessa frågor hanteras när problem uppstår inom en församling. Jag förutsätter att frågor kring detta tas upp i den uppsjö av "ledarskapsutbildningar" som flera samfund har och där ledare borde ha lärt sig hur situationer som den nu aktuella ska hanteras och kommuniceras till övriga församlingen. Jag håller med om det mesta i artikeln utom på en viktig punkt. Jag tycker inte att man ska ställa samma krav på ledare och övriga församlingsmedlemmar. Jag menar att det är bibliskt att ställa HÖGRE krav på en ledare i andlig tjänst. Jag tror att det är viktigt att man är tydlig med detta, tidigt, när ungdomar söker sig till sådana tjänster. Då kan den som känner att det kan bli svårt att leva upp till detta dra sig ur och istället hitta andra sätt att tjäna .Jag menar inte att det bara är "perfekta kristna" som kan bli ledare eftersom en sådan figur inte existerar. Men den som gör anspråk på andligt ledarskap ska ha kommit mycket långt på vägen från "du ska och du ska inte" till "jag vill och jag vill inte"
Anna
Otroligt bra och klarsynt formulerat!

 

Till minne