Öppet brev till Sveriges riksdag och Regering om klimatnödläget

Greta Thunberg har inte gett upp hoppet. Foto: TT
Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan är en av undertecknarna från "Preachers for future". Foto: Marcus Gustafsson

212 diakoner, präster och pastorer från olika kyrkor över hela landet skriver ett öppet brev till Sveriges riksdag och regering i samband med den globala skolstrejken för klimatet nu på fredag.

Nätverket Preachers for future, som de alla är en del av, kräver att politiker tar sitt ansvar för att klara klimatmålen, och att de ungas rop om klimatnödläge ska hörsammas.

Alla viktiga uppdrag bygger på förtroende. Det gäller som förälder och medmänniska, det gäller i yrkeslivet och inte minst för politiker och andra förtroendevalda. Utan förtroende faller de många relationer som samhället bygger på. Förtroende tar tid att bygga och behöver ständigt underhållas. 

Den 19 mars skolstrejkar unga över hela världen, så som många av dem gjort varje fredag sedan två och ett halvt år tillbaka. Fridays For Future samlas denna gång kring uppmaningen: No More Empty Promises. Det är ord som tydligt signalerar att förtroendet sviktar. Trots löften, stora ord och olika avtal har utsläppen av växthusgaser inte vänt nedåt. Vuxenvärlden visar inte beredskap att avstå egna förmåner för att möta kriserna, utan fortsätter i allt väsentligt att leva, resa och konsumera som om inget hänt. Det är vad många unga ser idag. Klimatmålen är tomma löften när politiken som förs är långtifrån tillräcklig. Parisavtalets överenskommelser ekar ihåligt. 

Klimatpolitiska rådet, regeringens eget kontrollorgan, konstaterar att den nuvarande politiken inte alls är i linje med klimatmålet, ett mål som i sin tur inte heller är i linje med Parisavtalet. Forskning visar att de närmaste åren är helt avgörande för att vi ska ha någon som helst möjlighet att nå 1,5-gradersmålet och undvika att självförstärkande återkopplingar i jordens klimatsystem utlöses. Det är detta barn och unga vill få oss vuxna att förstå, deras oro är vår sista väckarklocka. 

Som Preachers For Future (diakoner, pastorer, präster m. fl. medarbetare i kyrkor) vill vi uppmana ledamöter i Sveriges riksdag och särskilt Sveriges regering att ta barn och ungas önskan om kraftfullare åtgärder i relation till nödläget för klimatet på allvar. Engagera er i en verklig dialog, delta i samtal med forskare och unga aktivister, håll er informerade om utvecklingen och våga se situationens allvar. Förtroende växer när vi visar vilja att förändra och förändras och när politiska beslut står i proportion till situationens allvar. 

Den kristna tron bärs av många röster. Ekumenik har blivit det ord vi använder för de sammanhang där olika samfund möts för att samverka och förstå varandra bättre. Det har sina rötter i samma ord som ekonomi, hushållning, och påminner oss om vårt gemensamma ansvar för oikos - det vill säga hela huset. Det är dags att låta en motsvarande "ekumenik" växa fram i de politiska samtalen. Det finns bara en planet, ett gemensamt hus för mänskligheten, och vi kan inte skjuta ansvaret framför oss längre. Vi behöver vara vuxna som förtjänar de ungas förtroende.

Preachers For Future, se underskrifter nedan

Preachers for future är ett nätverk för t ex diakoner, präster och pastorer inom kyrkor och samfund som på olika sätt engagerar sig i frågor om klimat och miljö och utgör tillsammans med liknande ”… for future”-grupper ett svar på barn och ungdomars engagemang i Fridays For Future.  

 

genom 

Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan

Annika Spalde, diakon i Svenska Kyrkan

Lennart Renöfält, pastor i Equmeniakyrkan

Sofia Ekelund Fogelström, präst i Svenska Kyrkan 

Anneli Sandberg, pastor i Equmeniakyrkan

Tomas Frylmark, barn- och ungdomspräst i Svenska Kyrkan

Katarina Linderborg, pastor i Equmeniakyrkan

Eva Bådagård, diakon i Equmeniakyrkan

Moa Sjögren, präst i, Svenska Kyrkan

Göran Waller, pastor i Equmeniakyrkan

Elisabeth Raveljaona, pastor i Equmeniakyrkan

Frans Wingård, diakon i Equmeniakyrkan

Hans-Olof Martinsson, präst i Svenska kyrkan 

Linda Cigéhn, förtroendevald Svenska kyrkan

Sven Wingren, pastor i Equmeniakyrkan

Minna Miettinen, diakon i Svenska kyrkan

Nicolina Holmgren, diakon i Equmeniakyrkan

Catarina Holmgren Martinsson, präst i Svenska kyrkan

Claes-Göran Ydrefors, pastor i Equmeniakyrkan

Karin Wiborn, pastor i Equmeniakyrkan

Emma Rudäng, pastor i Equmeniakyrkan

Åsa Öqvist, diakon i Equmeniakyrkan

Jennie Högberg, präst i Svenska kyrkan

Maria Johansson, pastor i Equmeniakyrkan

Hanna Johnselius, präst i Svenska kyrkan 

Nina Holgersson, pastor i Equmeniakyrkan

Jessica Elnefred, pastor i Equmeniakyrkan

Emma Jansson, präst i Svenska kyrkan

Sven-Evan Svanberg, präst i Svenska kyrkan

Torbjörn Bådagård, pastor i Equmeniakyrkan  

Sara Stignäs, diakon i Equmeniakyrkan

Andreas Möller, pastor i Equmeniakyrkan

Eva Larsen, pastor i Equmeniakyrkan

Margareta Fhager, pastor i Equmeniakyrkan

Per-Martin Jonasson, pastor i Equmeniakyrkan

Arne Josefsson, pastor i Equmeniakyrkan

Gerard Willemsen, pastor i Equmeniakyrkan

Erik Lennestål, pastor i Equmeniakyrkan

Karin Ljungberg, pastor i Equmeniakyrkan

Monika Anderson, diakon i Svenska kyrkan

Maria Bergstrand, präst i Svenska kyrkan

Maria Ekstedt, präst i Svenska kyrkan

Pär Parbring, präst i Svenska kyrkan

Carina Wikman, präst i Svenska kyrkan

Kristina Grahn, präst i Svenska kyrkan

Sven Hillert, präst i Svenska kyrkan

Maria Rydbom, diakon i Equmeniakyrkan

Torbjörn Freij, pastor i Vineyard

Josefin Lennartsson, pionjärpastor

Frida Ohlsson Sandahl, prästkandidat i Svenska kyrkan

Christofer Sjödin, universitetspräst, Svenska kyrkan 

Anna Frydenberg, präst i Svenska kyrkan

Emelie Kjellgren, diakon i Svenska kyrkan

Lisa Lottadotter Gerenmark, diakon i Svenska kyrkan

Sara Björk, präst i Svenska kyrkan

Claes Eriksson, pastor i Equmeniakyrkan

Hanna Sundén, präst i Svenska kyrkan

Sara Löfstedt, diakon i Equmeniakyrkan

Lotta Jacobson Torstensson, präst i Svenska kyrkan

Kelly Reid Wildén, diakon i Equmeniakyrkan

Karin Olofsdotter, pastor i Equmeniakyrkan  61

Maria Klasson Sundin, präst i Svenska Kyrkan

Kim Rehnman, präst i Svenska Kyrkan

Niklas Björklund, pastor i Equmeniakyrkan

Petter Jakobsson, pastor i Equmeniakyrkan

Maria Fässberg Norrhall, pastor i Equmeniakyrkan

Magdalena Devall, präst i Svenska kyrkan

Kaisa Svennberg, pastor i Equmeniakyrkan

Fredrik Södertun, pastor i Equmeniakyrkan

Camilla Ekeskär, präst i Svenska kyrkan

Anna-Karin Klingsbo, pastor i Equmeniakyrkan

Kristina Färdeman, pastor i Equmeniakyrkan

Kerstin Rask Lind, pastor i Equmeniakyrkan

Pauline Färdow, präst i Svenska kyrkan

Rikard Olofsson, präst i Svenska kyrkan

Maria Bergius, präst i Svenska kyrkan

Ninna Edgardh, präst i Svenska kyrkan

Sara Secund, präst i Svenska kyrkan

Elisabeth Strand, pastor i Equmeniakyrkan

Cristina Olsson, präst i Svenska kyrkan

Lars-Martin Lund, präst i Svenska kyrkan/EFS 

Therese Lundberg, präst i Svenska kyrkan

Lena Bernell, präst i Svenska kyrkan

Hanna-Sara Leones, pastor i Equmeniakyrkan

Linnéa Lidskog, pastor i Equmeniakyrkan

Larz Lindqvist, konstnär, pastor i Equmeniakyrkan

Marit Norén, präst i Svenska kyrkan

Pontus Norshammar, diakon i Equmeniakyrkan

Sara Ahlvin, präst i Svenska kyrkan

Joel Hultdin, präst i Svenska kyrkan

Ulrica A Rydberg, präst i Svenska kyrkan

Helena Hansson, präst i Svenska Kyrkan

Joakim Kohls, präst i Svenska kyrkan 

Kristina Andréen, pastor i Equmeniakyrkan

Marie Kullenberg, präst i Svenska kyrkan

Magdalena Sjöholm, präst i Svenska kyrkan

André Jakobsson, pastor i Equmeniakyrkan

Josefine Jehrlander, präst i Svenska kyrkan

Cecilia Dresch, präst i Svenska kyrkan

Carin Dernulf, pastor i Equmeniakyrkan, gen.sekr i Equmenia

Ulla Marie Gunner, pastor i Equmeniakyrkan

Sayuri Kikuchi, pastorskandidat, Equmeniakyrkan

Helen Friberg, pastor i Equmeniakyrkan

Maja Floberg, pastor i Equmeniakyrkan

Katarina Alexandersson, pastor i Equmeniakyrkan

Sven Sundin, sjukhuspräst i Svenska kyrkan

Michael Wingårdh, präst i Svenska kyrkan

Karin Degréus, präst i Svenska kyrkan

Cecilia Redner, präst i Svenska kyrkan

Amelie Roolf, diakon i Equmeniakyrkan

Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan

Jenny Arnerlöf, pastor i Equmeniakyrkan

Jonas Agestam, fängelse- och häktespräst, Svenska kyrkan

Lennart Molin, pastor i Equmeniakyrkan

Alf Bergstrand, pastor i Equmeniakyrkan

P-O Byrskog, pastor i Equmeniakyrkan

Unni Wiig Sandberg, präst i Svenska kyrkan

Ragnhild Johansson, präst i Svenska kyrkan

Anna Eriksson, diakon i Equmeniakyrkan

Hans Degréus, präst i Svenska kyrkan

Anna Brodén, präst i Svenska kyrkan

Ulrika Bergstrand, pastor i Equmeniakyrkan

Thord-Ove Thordson, pastor I Equmeniakyrkan

Jan-Åke Carlsson, präst i Svenska kyrkan

Maggi Nordström, präst i Svenska kyrkan

Anders Holmberg, präst i Svenska kyrkan

Christina Uggla, pastor i Equmeniakyrkan

Regina Piscator, präst i  Svenska kyrkan

Anders Litborn, präst i Svenska kyrkan

Henrik Rosén, teol handläggare, Sverigs kristna råd

Amanda Stenermark, präst i Svenska kyrkan

Kristina Lockner, präst i Svenska kyrkan

Lisa Fröberg, präst i Svenska kyrkan

Matilda Odelberg, präst i Svenska kyrkan

Gudrun Rosén, präst i Svenska kyrkan

Ola Rikner, pastor i Equmeniakyrkan

Ami Dahlblom, präst i Svenska kyrkan

Johan Linnman, präst i Svenska kyrkan

Paul Enlund, pastor i Equmenaikyrkan

Margareta Wingren, präst i Svenska kyrkan

Sunniva Rettinger, präst i Svenska kyrkan

Eva Åsjö, präst i Svenska kyrkan

Ida Tonnvik, pastorskandidat i Equmeniakyrkan

Markus Löveborn, pastor i Svenska Alliansmissionen

Elsa Westberg, präst i Svenska kyrkan

Ulf Bergsviker, pastor i Equmeniakyrkan

Kenneth Nordgren, rektor Svenska kyrkans utb inst

Magnus Spång, pastor i Equmeniakyrkan

Eva Glemme, präst i Svenska kyrkan

Tobias Hadin, präst och bibelskollärare

Ingela Wikander, pastor i Equmeniakyrkan

Johan Andin, predikant och gymnasielärare

Stina Svensson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan

Jörgen Tholander, pastor i Equmeniakyrkan

Clara Linderland, diakon i Svenska kyrkan

Jenny Dobers, pastor i Equmeniakyrkan

Jonas Thorängen, pastor och fredsarbetare i Equmeniakyrkan

Anders Sundberg, diakon i Svenska kyrkan

Marta Holgersson, präst i Svenska kyrkan

Eva Katarina Agestam, präst i Svenska kyrkan

Sara Sjölander, pastor i Equmeniakyrkan

Kim Lillskog, pastor i Equmenaikyrkan

Bernt Åkerblad, pastor i Equmeniakyrkan

Liza Hagberg, präst i Svenska kyrkan

Åsa Högman, diakon i Svenska kyrkan

Olivia Salomonsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan

Josefin Andersson, präst i Svenska kyrkan

Lena Väfors, diakon i Svenska kyrkan

Catarina Mellberg-Borg, präst i Svenska kyrkan

Hanna Enbom, pastor i Equmeniakyrkan, sjukhuskyrkan

Lena Ekberg, komminister i Svenska kyrkan

Rune W Dahlén, pastor i Equmeniakyrkan

Roland Söderberg, präst i Svenska kyrkan

Tomas Jarvid, präst i Svenska kyrkan

Hanna Brande, präst i Svenska kyrkan

Anna Bengtsson, pastor i Equmeniakyrkan

Christoffer Öhrvall, pastor i Pingst

Per Boger, präst i Svenska kyrkan

Patrick Abrahamsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan

Nicole Marinkova, präst i Svenska kyrkan

Hanna Pettersson, präst i Svenska kyrkan

Inga Johansson, pastor i Equmeniakyrkan

Johanna Lindar, pastor i Equmeniakyrkan

Andreas Holmberg, biskop, Svenska kyrkan

Olle Ohlsson, präst i Svenska kyrkan

Christina Markgren, diakon, Svenska kyrkan

Camilla Vinberg Österberg, präst i Svenska kyrkan

Anja Dahlström, diakon, Huddinge

Marie Lundeborg, diakon i Svenska kyrkan

Jenny Nordström, präst i Svenska kyrkan

Nils Renström, förtroendevald i Svenska kyrkan

Lena Ehrngren, präst i Svenska kyrkan

Anna Lagerman, präststudent, Svenska kyrkan

Sofia Strinnholm, präst i Svenska kyrkan

Willem-Jan Fens, Svenska kyrkan

Solveig Bäckman, diakon i Svenska kyrkan

Åsa Nyström, biskop, Luleå stift, Svenska kyrkan

Michael Persson, präst i Svenska kyrkan

Jerker Ekvall, präst i Svenska kyrkan

Camilla J Ivarsson, präst i Svenska kyrkan

Nils Åberg, präst i Svenska kyrkan

Ulrika Ulvegren, prästkandidat i Svenska kyrkan

Agneta Carliberg, präst i Svenska kyrkan

Ulrika Eriksson, präst i Svenska kyrkan

Eddy Normark, diakonkandidat i Svenska kyrkan

Jenny Anshelm, präst i Svenska kyrkan

Martin Wikman, präst i Svenska kyrkan

Ida Marcusson, präst i Svenska kyrkan

Esther Kazen, pastor i Equmeniakyrkan

Anna Karlsson, diakon i Svenska kyrkan

Maria Liljenberg, präst i Svenska kyrkan

Sven-Gunnar Hultman, pastor i Täby


 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice