Missa inte din chans att använda din röst när tillfälle ges

Karin Wiborn

PERSPEKTIV  En del frågar sig om det är viktigt att rösta i det här valet. Avstånd, mångfald och storhet kan göra att det känns mindre engagerande och begripligt än kommunala, regionala och riksdagsval. Men ingen chans att använda sin röst ska glömmas, slarvas eller tappas bort. Som alltid är det viktigt att bidra med din röst för det gemensamma bästa.

Det är värdefullt med människors och länders vilja till samarbete, samverkan och allians. Inte bara värdefullt, det är nödvändigt. Vi hänger ihop som mänsklighet på den här globen på flera sätt, ja, vi är en enda mänsklighet, och har att hantera frågor om migration och asyl, fred och säkerhet, social rättvisa och socialt skydd, barnens rättigheter, miljö och hållbarhet.

Viktig del av nätverksfunktionen

Det är några av de frågor våra valda EU-parlamentariker ska arbeta med, såväl inom Europa som globalt. Mer finns att läsa i Lissabonfördraget, där du också hittar de värden som är styrande för unionen, bland annat människans okränkbara värde, frihet, demokrati, jämlikhet. I Parlamentet organiseras ledamöterna efter politisk tillhörighet, inte medborgarskap, vilket är en viktig del av nätverksfunktionen. Det är som att väva både på tvären och längden där samråd och samarbete sker över landsgränser men förstås också bland varje lands delegation.

Parallell mellan EU och Equmeniakyrkan

Det kanske går att dra en parallell mellan EU och Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Församlingen känns nära och angelägen, regionen lite längre ifrån men betydelsefull, inte minst för unga och lägerverksamhet, och kyrkokonferensens frågor kan uppfattas som diffusa. På vilket sätt påverkar kyrkokonferensens beslut min församling? Även om kyrkokonferensen, lyckligtvis, inte är indelade i olika partigrupper utan finns i samtalet på församlingens uppdrag är det också att väva på längden och tvären. Synpunkter bryts och perspektiv delas på frågor om hur vi organiserar oss och samordnar den gemensamma missionen för att leva upp till vår vision, att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. I kyrkokonferensen söker församlingarna Guds vilja med Equmeniakyrkan och många röster behövs för att utmejsla de bästa vägarna för framtiden.

Använd din röst i EU-valet och se till att din församling använder sina ombud vid årets kyrkokonferens.

Du har säkert inte missat att vi i årets kyrkokonferens dessutom har gäster från hela världen, eller åtminstone hela den metodistiska världen då World Methodist Conference möts samtidigt som Equmeniakyrkan i Göteborg.

Handlingar läggs upp inför kyrkokonferensen

Kyrkokonferensens handlingar kommer att läggas upp succesivt på hemsidan. Den 14 juni ska samtliga handlingar vara på plats. Under strategiska frågor för Equmeniakyrkan finns de samtal som pågått i församlings – och regiondialoger under året. Förhandlingar är en viktig del av kyrkokonferensen, men möten mellan medlemmar i samma kyrka, att fira gudstjänster där vi bland annat får be för och välsigna pastorer och diakoner, och en fantastisk barnkonferens är också goda anledningar att åka till Göteborg den 14–18 augusti.

Med detta uppmuntras och uppmanas till två saker: Använd din röst i EU-valet och se till att din församling använder sina ombud vid årets kyrkokonferens.

Att förändra genom rösträtt

Väldigt få saker förändras i ett trollslag, men genom att människor och församlingar använder sin rösträtt och ombudsrätt tar vi steg mot framtiden genom att lyssna in Guds vilja tillsammans.

Karin Wiborn
biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne