Debatt

Låt oss överlåta oss till den levande Jesus

Profeten Job frågade för hundratals år sedan: ”Kan en som dött få liv igen?” (Job 14:14).

Den första delen av hans fråga ser vi bevis på dagligen. Enligt Bibeln är det människans lott att en gång dö och sedan dömas (Hebreerbrevet 9:27). Även i Koranen läser vi: ”Kulu nafsin tha`iqatul-mawt” (Varje människa skall smaka döden, Surah AI-Imran: 185). Det finns inga om eller men inför dödens faktum utan det handlar om en universell erfarenhet. Oavsett hudfärg, kast eller trosbekännelse, så har vi alla del i döden. Detta gäller kungar, politiker, generaler, morallärare och till och med profeter som Moses, David, Jesaja, men även muslimers högt älskade profet. Koranen nämner döden i samband med islams profet: ” Wa maa Muhammadan illaa rasuul: Qad khalat min qablihi ir-rusul. Afa-in maata aw quitila an qalabtum ala a’qaabikum” (Muhammed är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Surah AI-Imran: 144).

Den andra delen av profeten Jobs fråga har ställts i evärdliga tider. Många i såväl väst som öst anser att människan bara är en sammansättning av ben, senor, muskler och blod. Enligt dessa går människan ingenstans efter döden. Med andra ord ”jord blir jord och aska blir aska”. Många filosofer och vetenskapsmän känner helt enkelt inte till ett liv efter döden.

Jesus anspråk är radikalt annorlunda än filosofer och vetenskapsmän som förnekekar ett liv efter döden. Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet” (Johannes 11:25). ”…eftersom jag lever och ni kommer att leva” (Johannes 14:19).

Den kristna tron baserar sitt hopp om odödlighet på den levande Jesus Kristus. Bibeln beskriver Jesus korsfästelse och uppståndelse som historiska fakta. Generellt sett förnekar våra muslimska bröder Jesus Kristi död på korset. Men Koranen nämner ordet ”död” tre gånger när den refererar till berättelsen om Jesus Kristus. (för ett detaljerat samtal se min bok: Jesus – kontakt och konflikt mellan kristna och muslimer).

Vid ett tillfälle är det omnämnt i Koranen att Jesus sade: ”Wa salaamu alayya yawma wulittu wa yawma amuuttu wa yawma ub’athu hayyan” ([Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda, Surah Maryam: 33).

På andra platser i Koranen kallas Jesus för ett tecken på uppståndelse: ”Wa innahuu la-’ilm il-sa’ati falaa tumarunna bihaa” (Hans [återkomst till jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta stunden [närmar sig], Surah Zukhruf: 61). Det finns endast en person i mänsklighetens historia som lever i himlarna. Låt oss överlåta oss till den levande Jesus och erhålla det eviga livet, som han erbjuder alla som önskar få det. Han sade: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” (Johannes 10:10).

Glad påsk!

EMMANUEL LUTHER RATIQ
(M.A Islamic Studies/ Comparative religion)
översättning av Lars Mörling

Taggar:

Islam
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne