Klimatnödläget: ”Vi har gjort mycket, men måste göra mer”

Lennart Renöfält

Lennart Renöfält.  Foto: Lars Rindeskog

Nyligen arrangerades ett rapportseminarium om den första delen av arbetet med Klimatnödläget som fattades beslut om på kyrkokonferensen 2021. Ett bra och gediget arbete presenterades. En god grund har lagts.

Det är stort! Troligen är Equmeniakyrkan fortfarande den enda nationella kyrka i världen som utlyst klimatnödläge. Vi är absolut inte den enda kyrka som jobbar aktivt med klimatkrisen men vi tror att ordet Klimatnödläge har en betydelse. Det är ett uttryck för att det är på riktigt. Det är inte något tillfälligt utan nödläget består så länge som krisen fortsätter. Därför är det bra att detta numera är en del av kyrkans ordinarie verksamhet. 

Kyrkans utsläpp

Vi känner stolthet och glädje över att vår kyrka på allvar har tagit tag i frågan och kommit en bit på väg. Utredningen om kyrkans utsläpp ger en bas att stå på för att få syn på var förändring gör störst skillnad. Materialbanken är ett mycket fint inspirationsmaterial där församlingars exempel är det bärande. Det visar på all kreativitet och god vilja som finns runt om i landets församlingar. Det visar också på att det är möjligt att som församling ta steg på vägen att bli en grönare kyrka.  
 
Betoningen av samspelet mellan vår tro, teologi, gudstjänstliv och böneliv är viktig. När frågorna når in i hur vi uttrycker vår tro, gemensamt och enskilt, blir det något mer än aktiviteter. Det är glädjande att Skapelsetid och Klimatfastan lyfts fram och backas upp med goda material så att frågorna alltmer blir en integrerad del av vårt gudstjänstliv och kyrkoår.
För det fortsatta arbetet, nationellt och lokalt, vill vi lyfta fram tre områden:  

1 Påverkansarbete

I en märklig tid när våra politiker i så hög utsträckning abdikerat från sin uppgift att skapa ett gott samhälle måste civilsamhället stiga fram, inte minst kyrkorna. Vi ser hur det från politiskt håll tycks fattas beslut som enbart handlar om kortsiktiga ”plånboksfrågor”. Vi ser hur smärtsamt frånvarande en god vision av det samhälle som våra barn/barnbarn ska ärva är. 
Den profetiska rösten som förkunnar evangeliet för hela skapelsen måste höras, och som kyrka har vi varit med och förvandlat vårt samhälle förut. Utifrån försök att se på världen med Guds blick har vi funnit kraft och mod att arbeta för demokrati, utbildning och omsorg om utsatta. I tron på att mötet med Jesus förvandlar oss och världen har kyrkan stått upp och gjort sin röst hörd. 
Vi vill därför uppmuntra till fler profetiska initiativ som exempelvis underlag för gemensamma uttalanden av kyrkoledare och pastorer/diakoner/församlingsledare. Att församlingarna uppmuntras och ges stöd att söka sig utanför kyrkportarna för samverkan med övriga delar av civilsamhället. Vi får inte tappa fokus på den fråga som berör alla på planeten och som redan nu leder till utbredd hunger, konflikter och krig. 

2. Ekumeniskt samarbete

Vi behöver stärka det ekumeniska samarbetet och lyfta fram initiativ som Grön Kyrka. På lokal nivå sker redan idag ekumeniska initiativ och gemensamma satsningar med klimat- och rättvisetema vilka kan spridas till fler platser och få ringar på vattnet.  

Vi ser också en stor vikt i att stärka det internationella samarbetet. Grön Kyrka har många internationella ”syskon” där vi genom ökade kontakter både kan inspirera och bli inspirerade. Vi behöver lyssna till vår trossyskons utsatthet och visa på vilja till omställning.
Equmeniakyrkan är tyvärr i stort sett frånvarande i de internationella ekumeniska nätverk som finns i dessa frågor. Sveriges Kristna Råd har tidigare gjort viktiga uttalanden men är nu märkligt tysta.

3. Kyrkokonferensen 2024

I år hålls kyrkokonferensen i samverkan med den stora World Methodist Conference. Här kan Klimatnödläget bli en gåva från Equmeniakyrkan till den vidare gemenskapen som innebär att alla ombud får med sig ett gott exempel och en utmaning hem till sina kyrkor och länder.

Konferensen har temat ”On the Move” så låt oss vara med och påverka så att temat betyder en rörelse för en grönare kyrka och inte bara den stora belastning på Guds skapelse som all ”rörelse” genom internationellt flyg till Göteborg innebär. Vår kyrka har nu chansen att ge ett viktigt bidrag – låt oss inte missa det. 
Beslutet om Klimatnödläge har bidragit till att vi i Equmeniakyrkan gjort en hel del. Nu är inte tid att låta sig nöjas eller slå av på takten. Klimatnödläget fortsätter och blir allvarligare för varje dag. Nu behöver vi bli än tydligare i engagemanget för våra medmänniskor och skapelsens alla invånare. 

Lennart Renöfält  
Joel Wanemark
 
Aktiva i God Jord – kristna för klimat och rättvisa, samt pastorer i Equmeniakyrkan 

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Jag envisas med små steg här: https://www.vlt.se/2024-02-29/hoj-drivmedelsskatten

 

Till minne

Söndagsservice