Jesu död är ett historiskt faktum

Jo, Jesus var verkligen död. Foto: Sergey V Koshevarov

I motsats till andra religioner är den kristna tron inte grundad på fantasier, mänskliga filosofier ­eller trosbekännelser. Den kristna tron vilar på historiska fakta.

Dessa fakta är intimt sammanbundna med en person som heter Jesus i Bibeln. I Koranen heter han ”Isa bin Maryam” (Isa, jungfru Marias son).

Aposteln Paulus har summerat några viktiga fakta om Jesus Kristus: ”Kristus dog, …blev begravd, …och uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna ” (1 Korinthierbrevet 15:3-4).

Våra muslimska bröder, som hedrar Jesus som en stor profet, respekterad i denna värld och i den efterkommande: ”…Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet” (Koranen 3:45, surah Imran), tror vanligtvis att han aldrig dog på korset utan att: ”Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]” (Koranen 4:158, ­surah Al-Nisa).

Men som vi sagt här är Jesus död ett historiskt faktum, som inte inträffade helt oväntat, utan var förutsagt hundratals år innan ­Jesus födelse i Gamla Testamentet (Shuf al Anbya i Koranen). Det går att läsa om i Psalm 22, Jesaja kapitel 53, Daniels bol, kapitel 9 och profeten Sakarja i kapitel 12.

Det finns också ögonvittnen som den romerske officeren, som stod vänd mot Jesus precis när han dog: ”Med ett högt rop slutade Jesus att andas” (Markus­evangeliet 15:37).

En lärjunge (Hawari i Koranen) var också ögonvittne till den historiska händelsen när Jesus Kristus korsfästes; ”en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten” (Joh 19:34).

Jesus död omnämns även i följande Koranverser: ”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda” (Koranen 19:33, Surah Maryam).

“Och Gud sade: Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min [härlighet] ”. Ordagrant står det ”O Jesus jag ska orsaka din död (mutawafika) och upphöja dig ” (Koranen 3:55, surah Imran).

Men den vers som dominerar våra muslimska syskons uppfattning är: ”och för deras ord: Vi har ­dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud! Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så” (Koranen 4:157, surah Al Nisa). Den traditionella muslimska tolkningen har inneburit att en annan person som liknade Jesus korsfästes i stället för Jesus på korset. Samtidigt har det alltid funnits muslimska forskare som inte velat acceptera eller anklaga sin heliga Koran för okunnighet om ett sådant historiskt faktum, som Jesus korsfästelse. I stället har de erkänt att Jesus ­verkligen blev korsfäst , dog på korset och därefter uppväcktes från de döda av Allah. Detta är exakt vad kristna tror.

Jag anser att den korrekta tolkningen av Koranversen inte innebär ett förnekande av själva korsfästelsen, utan ett förnekande av att det var judar som dödade ­Jesus medan det egentligen var den romerska myndigheten.

Genom att godta den föreslagna tolkningen här ovan så skulle Koranen bli frikänd från anklagelsen att den förnekar ett historiskt faktum angående Jesus död på korset och hans uppståndelse, som skedde för att ta bort världens synd (Johannesevangeliet (1:29).

Låt det faktum ringa allt högre under passionsveckan i påsken, att det stora slutmålet för kristen tro inte handlar om att formulera trosbekännelser eller religiösa dogmer. Slutmålet är inte samhällen eller organisationer, utan det som evangeliet säger: ”att Kristus dog för våra synder i≈enlighet med skrifterna, att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen.

 

Glad påsk!

Emmanuel Luther Ratiq,
M.A scholar, författare och journalist.

översättning: Lars Mörling

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.