Inför riksdagsbeslutet om juridiskt kön: ”Öppna inte dammluckorna”!

riksdagen

RIksdagen röstar om de nya lagförslagen 17 april.  Foto: Jessica Gow/TT

Den 17 april ska riksdagen rösta om två nya lagförslag gällande könstillhörighet.

Dels en ny lag gällande underlivskirurgi, där det öppnas upp för att göra patienterna helt könlösa. De som inte upplever sig vare sig som man eller kvinna kan få tillgång till underlivskirurgi för att bekräfta sin upplevelse av icke-binär könsidentitet. Dels ska barn från 16 år kunna byta juridiskt kön i folkbokföringen utan att ha fått diagnosen könsdysfori, det räcker med en enklare prövning.  Unga identitetssökande personers uppfattning om sig själv kommer att bekräftas juridiskt, utan att det finns någon evidens för att detta skulle vara dem till nytta. För den ökande skara som upptäcker att de inte blev hjälpta av att ändra pronomen och könsuttryck, så blir det svårare att dra sig ur om de gått så långt som att ändra juridiskt kön.  

Mött föräldrar och anhöriga

Vi i föreningen Genid har mött förtvivlade föräldrar och anhöriga till barn och unga vuxna sedan 2018. Det är oftast på nätet de unga tror sig ha funnit anledningen till sitt dåliga mående, att de är ”födda i fel kropp”.  
 Berättelserna har varit snarlika. De unga har ofta en eller flera NPF diagnoser, ofta kombinerat med psykisk ohälsa av olika slag. Vanliga problem är ätstörningar, depression, självskadebeteende, problematisk skolfrånvaro och även drogmissbruk i försök att självmedicinera.
 Transvården behandlar med hormoner och kirurgi. Vi ser inte att dessa behandlingar hjälpt några av våra barn/unga. Många av dem bryter med sina familjer som bara vill deras bästa.

Grundläggande problem

De ungas grundläggande problem, som borde utretts och behandlats i första hand, är inget transvården befattar sig med. Efter en inledande eufori över att de fått den hett eftertraktade behandling som de förespeglats skulle hjälpa dem, så mår många av de unga ännu sämre än innan.
 Många felbehandlas redan med den nuvarande lagstiftningen, en del av dem har även kontaktat oss. Vi lider med varje person som felbehandlats.
 Vi vädjar, öppna inte dammluckorna för att leda in fler barn och unga på detta spår.
 

Styrelsen för föreningen Genid

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
I. Tillenius
Hur långt har det gått? Psykisk ohälsa hör vi om dagligen. Var den odlas framgår med all önskvärd tydlighet fast man låtsas motsatsen. Man vilseleder unga både i Riksdag, samhälle och kyrka. Byta kön är så mot skapelsen att nu är det nog av gudklshet. Ofta sägs "det är bara känslor" som mindre viktiga i många sammanhang. Här bejakas känslan hos vilsna personer som avgörande.

 

Till minne