"Gud skapar inte människor i fel kroppar"

Cilla Eriksson Evangelist och entreprenör

Cilla Eriksson debatterar om könstillhörighet. Foto: Dall-E och privat.

Entreprenörern och evangelisten Cilla Eriksson menar att ingen skapas i fel kropp.

Den nya könstillhörighetslagen som nyligen klubbades igenom innebär att barn från 16 års ålder  kan ändra juridiskt kön utan en medicinsk diagnos, det är starkt oroande, och inget vi kristna borde  ställa oss bakom, för att den är obiblisk och för att den inte bygger på väl genomförda studier på  området. Farorna med könsdysfori som leder till medicinsk och kirurgisk behandling kan få  allvarliga biverkningar och konsekvenser.  

Ungdomar i tonåren är inte fullt utvecklade människor. Under tonåren händer det mycket i både  våra kroppar och hjärnor. Dagens explosionsartade ökning av könsdysforiker är suspekt. Framförallt  är det tjejer i tonåren som upplever att de lever i fel kön. I studie efter studie kan vi också notera att  i slutet av tonåren tenderar 80-90 procent av transflickorna att befrias från sin könsdysfori, utan  egentliga åtgärder.  

Vi ska respektera

Vi som kristna och kyrka ska alltid finnas och lyssna och ge respekt till människor. Men vi kan inte  låta tonåringar få bestämma juridiskt kön och låta dom få genomgå kirurgiska ingrepp. Vi borde inte  under några som helst omständigheter tillåta medicinska och kirurgiska ingrepp på tonåringar. Det  finns inte tillräckligt med kunskap och studier gjorda på denna typ av ingrepp. Vi vet helt enkelt inte  hur de långsiktiga konsekvenserna ser ut när man genomför den här typen av ingrepp.  

Men kan Gud ha skapat mig i fel kropp? Nej Gud skapar inte människor i fel kroppar. Gud skapar  oss exakt så som han vill ha oss. Hade Gud velat ha mig eller dig på något annat sätt då hade han  skapat oss sådana. Men genom livet tränger sig många saker in i våra hjärtan. Många av de sakerna  är lögner från fienden. Lögner som fienden planterar i våra hjärtan är just det bara en stor fet lögn.  Sanningen är den att vi är perfekt skapade även om vi stundtals har så svårt att ta in det. Sen betyder  inte det att kroppen och sinnet är perfekta. Vi bär alla runt på destruktiva lögner i våra liv,  könsdysfori bör betraktas som en av dem. Ätstörningar i form av anorexi, ortorexi och bulimi är  också exempel på sjukdomar som är grundade i en felaktig självbild. Jag tror att alla av oss någon  period i livet brottas med vår självbild, och känslan av att inte passa in. Här finns det såklart ett brett  spann. Allt från könsdysfori till dålig självkänsla.  

Inget tredje kön

Frågan blir hur hanterar vi dessa situationer när en destruktiv och falsk känsla eller upplevelse har  etsat sig fast i vårt sinne? Blir känslorna för intensiva och skapar för stora problem i våra liv  behöver vi söka professionell hjälp. Men att gå så långt som att göra ett könsbyte är inte något vi  bör göra eller uppmuntra till. Att inte trivas i sin egen kropp av vilken anledningen än må vara, är  helt enkelt en konsekvens av syndafallet.  

Gud skapade inte heller ett tredje kön. Vi föds som kvinnor och män. Det är objektiva fakta, som är  omöjliga att förändra. Sen att vi inte trivs i våra kroppar och med de kön vi blivit tilldelade är en  helt annan sak. 

Självklart är det tufft för den som utsatts. Hur vi hanterar detta som kyrka är en väldigt relevant  fråga. Många jag pratat med menar att vi självklart ska acceptera, välkomna, älska, lära av och  inkludera transpersoner. Dom menar att dessa människor inte välkomnas till en gemenskap av  perfekta människor utan till en gemenskap av andra brustna människor. Jag kan till viss del hålla  med men jag ser det som problematiskt att acceptera ett beteende som strider med bibelns budskap.  Självklart är ingen av oss perfekt men ingen av oss uppmuntrar heller destruktiva beteenden. Sen  vart gränsen går för vad vi är beredda att acceptera den kan vi diskutera länge. 

Välkomna och älska

 

Så hur ska en kyrka hantera transpersoner? Jo vi ska välkomna och älska dem, men vi ska inte  acceptera deras livsstil och beslut eftersom det inte är vare sig föredömligt eller i linje med den  kristna tron.  

 

Cilla Eriksson,  Entreprenör och evangelist 

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne