Förstatliga bankerna

bankkris

Illustration: Firefly 2 (AI-genererad)

De som följer den globala utvecklingen inser att en ekonomisk krasch kan vara nära förestående.

USAs budgetunderskott och räntekostnader är rekordhöga och snabbt växande, och möjligheten att finansiera staten börjar bli problematisk. Brics-länderna minskar användningen av dollar och säljer amerikanska obligationer, vilket innebär ett massivt bakslag för USA och dollarn. Kriget i Mellanöstern riskerar att eskalera och oljepriset kan snabbt öka till rekordnivåer. Det finansiella systemet är bräckligt med enorma orealiserade förluster på värdepapper, en accelererande konkursvåg, och en gigantisk handel med derivatainstrument såsom optioner, terminer och warranter. Därtill är aktier och fastigheter högt övervärderade samtidigt som en ansenlig del av befolkningen ekonomiskt går på knäna.

Skuldbubblan flera gånger större

Dessa är bara en del av utmaningarna. Bankerna kommer sannolikt inte att klara den krasch som kommer. Jämfört med 2008 är nuläget avsevärt sämre eftersom skuldbubblan nu är flera gånger större.

Staten bör ta över bankerna

Men, kommer staten och vi medborgare att rädda bankerna och dess ägare även denna gång? Det borde vi inte! Varför? Det skulle kosta skattebetalarna otroliga summor. I stället bör staten ta över de konkursdrabbade bankerna och säkra upp finansieringen så att samhället får lik­viditet. Då kan vi slippa företagskonkurser, massarbetslöshet, prissänkningar på bostäder och aktier, fattigdom och social oro. Vi vet att skuldsättningen i samhället är för stor, men genom att staten äger bankerna kan skuldbubblan minska på ett planerat sätt i stället för en total krasch. Sverige är visserligen mycket beroende av den globala ekonomin, men med ett klokt agerande kan vi komma ur kraschen på ett relativt fördelaktigt sätt.

Och sist men inte minst, bankernas nuvarande jättevinster borde inte få delas ut till aktie­ägarna – nu är det tid att ta ansvar!

Christer Nylander
Lund

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne