Debatt

”Ett angrepp på 10 000 ME-sjuka”

Kommentar till artikeln ”Sjukdomen behöver betraktas mångsidigt” av Folke Lindgärde och Jörgen Malmquist (nr 1-2/28 januari 2020) Artikeln innehåller både sakfel och vinklad information, men vi bedömer det inte meningsfullt att ta plats i tidningen för ett längre genmäle.

Vi uppfattar artikeln som ett angrepp på de minst 10 000 ME-sjuka män, kvinnor och barn, som enligt internationella prevalenstal finns i Sverige. Forskningsanslagen har tidigare varit försumbara, men har nu ökat framför allt i USA. Vid vetenskapliga konferenser runtom i världen bland annat vid NIH (National Institutes of Health) rapporteras alltmera samstämmiga fynd. I Sverige anordnar RME (Riksförbundet för ME-patienter) varje år konferenser med medverkan av såväl svenska som internationella forskare och kliniker. Harvardforskaren A L Komaroff sammanfattar i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA 2019 (se referens) de mätbara biologiska/kroppsliga fynden och beskriver det aktuella kunskapsläget.

Forskningen har funnit avvikelser på gruppnivå i immunförsvar, nervsystem, hormonsystem och energimetabolism. Av detta framgår att Lindgärdes/Malmquists påstående ”det finns ingen vetenskaplig kunskap om ME som en biologisk (kroppslig) sjukdom” är direkt felaktigt.

Det är däremot inte klarlagt vad som orsakar alla de funktionsstörningar som påvisats. Påståendet ”det finns ingen specifik behandling för ME” har visst fog: Behandlande läkare har inte (ännu) tillgång till kliniskt användbara biomarkörer eller botande terapi, men symptomlindrande behandling, aktivitetsanpassning så kallad pacing, samt behandling av eventuell samsjuklighet (till exempel fibromyalgi, hypotyreos) är möjligt.

Vi delar Staffan Sandins uppfattning: Vården har svikit ME-sjuka.

 

Kerstin Heiling
 Leg psykolog, Fil dr Förbundsordf RME, son med svår ME

Sture Eriksson 
Docent Umeå universitet 
Vice ordförande RME 

Anders Rosén 
Professor emeritus Linköpings 
universitet
 

Bo J A Haglund 
Professor emeritus Karolinska Institutet Redaktör SocialMedicinsk Tidskrift 

Harald Peterson 
Företagare, Civilingenjör, Kassör RME Östergötland, dotter med svår ME
 

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne