Det straffar sig att bryta mot människorätt

Rasmus Paludan

Den högerextreme politikern Rasmus Paludan bränner ett exemplar av muslimernas heliga bok, koranen, då han håller en allmän sammankomst i närheten av Turkiets ambassad. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur skulle Ulf Kristersson reagera om en muslim demonstrerar mot hans hustrus prästvigning genom att arrangera offentlig bibelbränning? Jo, han svarar ”Yttrandefriheten är grundlagsskyddad”.

Yttrandet ger felaktigt besked till svenska folket. Det är på kollisionskurs med Regeringsformen kap. 1 §2 om ”respekt för alla människors lika värde […] motverka diskriminering på grund av […] religiös tillhörighet”; kap. 2 §1:6 ”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion” och §23 ”Yttrandefriheten […] får begränsas med hänsyn till […] enskildas anseende, privatlivets helgd”. (Cit. SFS 2010:1408.) Yttrandet rimmar illa med Brottsbalken kap. 16 §8, hets mot folkgrupp, och framför allt med den bärande principen om internationell människorätt försvarad genom FN:s hittills nio konventioner. En konvention är rättsligt bindande!
I FN-dokumenten, bland annat Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, betonas tydligt att nyckelord som demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är begränsade av ”det inneboende värdet hos varje människa”, cit. Artikel 18:3 i den förstnämnda. Detta medfödda egenvärde innebär respekt för varje individs integritet och värdighet, vilket inbegriper fysiska och psykiska förutsättningar, etnicitet och religion.
Denna humanetiskt motiverade människorättsprincip medför både rättigheter, förpliktelser och skyldigheter att försvara och förverkliga människans värdighet samt att fördöma  och korrigera inhumana attityder och handlingar.    

Grundlagsvidrigt godkännande

Den svenska attityden till koranbränning är ett grundlagsvidrigt godkännande av diskriminering, förnedring, hädelse och kränkning med eko världen över, som urskillningslöst drabbar världens muslimer. Globalt sett är endast ett mindretal islamister! Hade aktionerna varit strikt begränsade till kritik av islamismen med alla dess vulgärislamiska falanger så vore sådana berättigade. Varmt rekommenderas artikeln Hädelse och yttrandefrihet ur juridisk synvinkel i Signum nr 2 2023 av Daniel  Stattin, professor i civilrätt vid Uppsala universitet.
Den 15 juni 2006 antog FN:s generalförsamling Human Rights Council (UNHRC) för att skydda mot kränkningar av människorättsprincipen. Kollegor i Genève berättar att per den den 1 januari 2023 är Sverige den enda nation i Norden som inte är medlem. Det är symtomatiskt. Politiskt sett har Sverige under de senaste årtiondena successivt fjärmat sig från status som en humanetisk stormakt. Nu är det som i Tidöavtalet okej att ”utvisa människor ’av bristande vandel’”, en formulering som är snubblande nära Hitlerregimens §24 om  att ”motverka den tyska rasens moraliska känslor”.
 Det straffar sig att bryta mot internationell människorätt!

Bertil Persson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne