Därför är en uttalad vetenskapssyn viktig

Det är angeläget att Equmeniakyrkan upplyser unga att kristen tro är positiv till naturvetenskapen, anser debattörerna. Foto: Getty

På 2021 års kyrkokonferens hade vi en motion som handlade om Equmeniakyrkans syn på naturvetenskapen. Vi ville att Equmeniakyrkan skulle formulera samfundets syn på relationen vår kristna tro och naturvetenskap.

Kyrkoledningen sade blankt nej med motiveringen att det inte går, oklart varför det skulle vara så. Resultatet blev en kompromiss där konferensen med mycket stor majoritet förklarade sig vara positiv till naturvetenskap, men det blev ingen formulerad syn som går att kommunicera till samhället utanför kyrkan.
Anledningen att vi är så angelägna att få upp denna frågan på bordet är huvudsakligen hur vi uppfattas av vanliga svenskar. Vi vill inte tvinga några pastorer att anpassa sin förkunnelse, inte ens att påverka pastorer att tycka att frågan om tro och naturvetenskap är särskilt viktig. Vi i Equmeniakyrkan tål att det finns olika mening om till exempel evolutionsteorin som ju bara är en liten del av naturvetenskapen. Inom andra delar av naturvetenskapen finns det resultat som tyder på att det blir mycket svårt att förstå det som hänt utan att ta hjälp av en intelligent Skapare. Dit hör till exempel frågan om universums uppkomst och hur det första livet uppstod och utvecklades.
Vi tror att nästan samtliga medlemmar och pastorer tycker att mycket som naturvetenskapen har tillfört samhället är bra. Problemet handlar om det som händer utanför kyrkan. Vårt utbildningssystem lär alla barn och ungdomar att livet har uppstått av sig självt. Gud finns inte med i beskrivningen och Han kommer med nödvändighet att uppfattas som onödig. Steget till att Han inte finns är i så fall kort. Vi vet alla hur religiösa inslag i skolan behandlas, kristna skolor motarbetas, elever får inte ha bön inomhus, elever trakasseras, inte bara av sina kompisar, utan också av skolpersonal. Det huvudsakliga argumentet handlar i många av dessa fall om att religiösa människor inte är objektiva och tror att vetenskapen har fel. I närtid har vi också ett exempel i form av behandlingen av rikdagens andre vice talman Julia Kronlid som inte ansågs kunna vara talman för att hon var ovetenskaplig.

Vart tog beslutet vägen?

Vi tycker det är angeläget att vi som kyrka upplyser våra ungdomar och även vuxna i denna frågan. Tyvärr hittar vi inget material alls varken på equmeniakyrkan.se eller equmenia.se trots beslutet 2021. Vi har heller inte sett någon opinionsbildning för att ”sprida kunskap om att kristen tro är positiv till naturvetenskapen” eller att ”lyfta frågan för samtal och bearbetning”. Så vart tog beslutet från 2021 vägen?
Vårt problem bottnar egentligen i att det finns personer och organisationer som påstår att man måste välja mellan naturvetenskap och religion, den ena ”vet” och den andra ”tror bara”. Detta är fel av flera skäl. Den som är naturalist eller ateist tror att materia är allt som finns, den som är kristen tror att det finns en materiell verklighet precis som materialisten, men att det dessutom finns en andlig verklighet som naturvetenskapen inte kommer åt. Att forskare mycket väl kan vara kristna beror på att de vet inom vilken del av verkligheten de arbetar. Man kan utforska den materiella delen av verkligheten utan att förneka den andliga.

Optimistisk syn på sin världsbild

De som menar att en naturvetenskaplig syn på verkligheten skulle vara objektiv och neutral har en lite väl optimistisk syn på sin världsbild. Går man 170 år till­baka i tiden var det som då ansågs vara säker kunskap verkligen mycket annorlunda än det vi tror i dag. Vi hade till exempel ingen kunskap om vad ljus var. Man visste inget om elektromagnetismen. I dag är det en självklar del av vår tillvaro genom datorer och telefoner. Inom nästan alla områden har ny kunskap kullkastat eller åtminstone kraftigt utvecklat vår syn på hur verkligheten fungerar. Det finns ingen anledning att tro att utvecklingen av vad vi idag tror är säker och objektiv kunskap kommer att stanna av. Sannolikt kommer man om 100 år att se på en del av vår tids ”sanningar” med ett överseende leende. Bara av det skälet kan man inte säga att man vet hur verkligheten är konstruerad.
Sett i det perspektivet har det svenska utbildningssystemet fel när det försöker mota bort alla alternativa sätt att se på verkligheten och livet. Man borde se andra perspektiv som en tillgång och inte försöka förbjuda till exempel en tro på en Skapare, särskilt som det perspektivet inte konkurrerar med det materialistiska, utan bara utvidgar synen på vad som är verkligt. Det svenska utbildningssystemet är inte så neutralt och objektivt som det påstår sig vara.
Kyrkan måste finnas med i samtalet om hur verkligheten ser ut. Vårt uppdrag är att peka på Gud som Skaparen och den större andliga verkligheten personifierad i Kristus, inte bråka med naturvetarnas försök att beskriva den  materiella sidan av tillvaron.
Vi tycker det är svårt att kommunicera med kyrkoledningen om man bara säger att det inte går att formulera en gemensam uppfattning i frågan och vi uppmanar kyrkoledningen att motivera sitt avslag på ett begripligt sätt. Det kan bli en ny motion till årets kyrkokonferens med ett förslag till formulering om man inte innan dess kan hitta ett bra sätt att kommunicera denna fråga till svenska folket i allmänhet och politiker, journalister och skolfolk i synnerhet.

Christer Andersson
Jan Blomgren

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice