”Svenskpastor” i USA avkragad av systerkyrkan

Erik Amnå

Fredskonferensen "Att göra skillnad" hölls på FN-dagen i Örebro. En av föresläsarna var professor em i statskunskap Erik Amnå.  Foto: Lars Rindeskog

Det stormar i Equmenia­kyrkans systerkyrka Evangelical Covenant Church, ECC. Som i flera andra kyrkor handlar det om synen på homosexualitet.

Detta fick ombuden från Immanuelskyrkan i Stockholm att på kyrkokonferensen ställa ett antal frågor till kyrkoledningen, bland annat om Equmeniakyrkans relation till det amerikanska samfundet. Erik Amnå var ett ombuden:

– Jag fick många reaktioner, folk kom fram och tackade på kyrkokonferensen för att vi lyfte detta och efteråt har tacksamma mejl kommit.

Konflikten i ECC har – som Sändaren tidigare rapporterat om – har lett till att den stora församlingen Quest Church i Seattle lämnade samfundet inför hotet om uteslutning för sin uttalat hbtq-positiva hållning. I Saint Paul har uteslutning skett av en annan församling av samma anledning. På North Park University har en kaplan avskedats sedan hon förrättat en vigsel av ett samkönat par och en av Immanuelsekyrkans egna tidigare pastorer – som rekryterats från ECC – har blivit avkragad sedan han vigt sin son i ett samkönat äktenskap.

Har varit spänt i Immanuelskyrkan

I Immanuelskyrkan i Stockholm har det också varit spänt om bland annat synen på homo- bi- trans- och queerpersoner. Ombudsgruppen på tio personer som innehöll delegater från församlingens olika språkgemenskaper stod dock enigt bakom frågan till kyrkoledningen. I den konstaterar man också att ”vi tvekar nu att fortsätta att rekrytera pastor via Covenant Church. Vi, Equmeniakyrkan och Immanuelskyrkan, måste likt de uteslutna församlingarna vara ”out of harmony” med Covenant Church.”

Lasse Svensson, kyrkoledare, svarade att Equmeniakyrkan ”i dag inte har för avsikt att minska dialogen eller samverkan med ECC. Om vi ​​låter olika övertygelser i teologiska sakfrågor avgöra hur våra internationella partnerskap och samverkan ser ut skulle Equmeniakyrkan bli en mycket ensam kyrka. Till exempel skulle det i så fall troligen vara svårt att vara i den nära relation som vi är med CEC i Kongo. Vi väljer relation, samverkan och dialog.”

Arbeta för sammanhållning

Men Svensson påpekar också att det pågår ett arbete i ECC för att lösa konflikter och arbeta för sammanhållning. Den nyvalda kyrkoledaren Tammy Swanson-Draheim vill tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med hbtq-frågor och samkönade äktenskap.

Erik Amnå vill heller inte bryta kontakterna med ECC, men efterlyser en ”strategisk plan” för hur samtalen mellan de båda samfunden skulle kunna föras ­vidare.

Men med tanke på hur Immanuelskyrkan i Stockholm påverkas direkt känner han viss besvikelse:

– Vi hade hoppats på mer stöd, empati och solidaritet från kyrko­ledningens sida.

Bredare politiskt perspektiv

Som den statsvetarprofessor emeritus Amnå är förvånar det inte att han också ser ett bredare politiskt perspektiv:

– Det finns anledning att höja rösten när mänskliga rättigheter hotas och starka ledare ­röstas fram som står för en ­politik och etik som är raka motsatsen till den demokrati och de värden som vårt samfund vilar på och som banat vägen för det svenska samhällets fredliga utveckling.

I frågan skriver man också ”de här utvecklingsdragen” {är i USA} ” tydliga och skrämmande, särskilt när evangelikala kyrkor stöder eller till och med leder utvecklingen”.

Fakta: Evangelical Covenant Church

 • Grundad 1885 i Chicago av svenska missionsvänner.
 • Samfundet växer och har långt över 100 000 medlemmar i USA och Kanada, fördelade på runt 900 församlingar.
 • Driver bland annat North Park University i Chicago (bilden)  där samfundets ledning också finns. På North Park finns runt 3 000 studenter. Man har ett nära samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.
 • Har ordinerat kvinnliga pastorer sedan 1976. Samfundet har sedan i fjol en kvinnlig ledare.

Taggar:

USA HBTQ

Erik Lindfeldt

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
Per-Olof Danielsson
Det är obegripligt att Erik Amnå och Immanuelskyrkan i Stockholm väljer att liera sig med priderörelsen och Quest Church i Seattle istället för att hålla kvar vid evangelikal teologi och samarbetet med ECC. Man kan undra vad de Missionsförbundare som villigt offrade sina pengar för uppbyggnaden av nya Immanuelskyrkan skulle tycka om detta. Vad tycker pastor emeritus Åke Hedström? PP Waldenström vänder sig säkert i sin grav.