Nyhet

SIRA-skolorna i akut behov av pengar

SIRA-skolorna i Jeriko och Betlehem, som utbildar palestinska barn med inlärningsproblem, står inför akuta hot om drastiska neddragningar. I förra veckan var rektorerna för de båda skolorna i Sverige för att aktualisera behoven.

Salwa Shareef och Nadira Saed, rektorer för SIRA-skolorna i Jeriko respektive Betlehem, medverkade i lördags i en samling i Betlehemskyrkan i Göteborg. Det var här initiativet till stiftelsen SIRA, Swedish International Relief Association, togs för 50 år sedan av Wiktor Norin, som då var pastor i Betlehemskyrkan. Från början engagerade sig stiftelsen i barnhemsverksamhet i de palestinska områdena, men sedan 1990-talet är det skolverksamheten för barn med inlärningsproblem som är fokus för stiftelsens arbete.

– De här barnen har svårt att passa in i vanliga skolor. I SIRA-skolorna får de specialundervisning anpassad efter sin förmåga. Vi arbetar också med att involvera föräldrarna så att de kan hjälpa sina barn att utvecklas och på sikt kunna gå i en vanlig skola, berättar rektorerna.

SIRA-skolorna har uppvisat resultat som väckt respekt och intresse från universitet och myndigheter i Palestina. I dag går sammanlagt 135 elever på skolorna som är de enda skolorna på Västbanken med inriktning på barn med speciella behov. En tredjedel av barnen bor i flyktingläger.

– SIRA är ett fredsprojekt som hindrar utsatta barn att isoleras och lämnas på gatan, säger Thord-Ove Thordson, ordförande i SIRA:s styrelse.

Vid samlingen i Betlehemskyrkan i Göteborg och tidigare i Immanuelskyrkan i Stockholm presenterades de akuta ekonomiska behov som hotar nuvarande verksamhet. Stora svenska bidragsgivare som Läkarmissionen och Världens barn har aviserat nedskärningar samtidigt som aktuella valutaförändringar ger ett underskott i budgeten för 2019.

Samtidigt drar USA in större delen av sitt stöd till Palestina och FN:s flyktingorgan för palestinska flyktingar, vilket drabbar skolor i flyktinglägren som hotas av stängning.

– Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att inte också vi ska tvingas göra nedskärningar eller stänga skolorna. SIRA:s ryggrad är framför allt enskilda människors och församlingars gåvor och vi hoppas nu på fler givare, säger Thord-Ove Thordson.

Samtidigt som styrelsen arbetar för ökat stöd från sina givare så söker man nya tänkbara samarbetspartners i Sverige och internationellt men också ökad finansiering hos lokalbefolkningen i Palestina. SIRA har ett samarbetsavtal med Equmeniakyrkan i form av ett projektkonto.

Salwa Shareff och Nadira Saed, som båda har arbetat som rektorer under decennier, drömmer om fler SIRA-skolor på Västbanken.

– SIRA behövs för de utsatta barnen på Västbanken. Vi ser hur de utvecklas när de får rätt förutsättningar att lära sig. Det är varje barns rättighet att få gå i skolan, säger de.

Christina Larsson

christina.larsson@sandaren.se
0 Kommentarer