Idén om klimatnödläge får mycket positiv respons

Lennart Renöfälts uppmaning i Sändaren 5/2020 om att Equmeniakyrkan ska utlysa klimatnödläge möts positivt. Foto: Lars Rindeskog

Läget är så akut att Equmeniakyrkan borde införa klimatnödläge. Det anser Lennart Renöfält, som vill att samfundets utsläpp halveras på tio år.

Kyrkoledare Lasse Svensson håller med om att handling nu är viktigt.

Både EU-parlamentet och flera av världens storstäder har utlyst klimatnödläge. Det är främst ett symboliskt beslut, men innebär också ett löfte om att bidra till att begränsa uppvärmningen av jorden.

Lennart Renöfält, som tidigare var miljösamordnare i Equmeniakyrkan, tycker att samfundet bör ta samma steg. I Sändaren (5/2020) ville han bland annat se en breddad undervisning om klimatfrågan, och att Equmeniakyrkan och dess församlingar halverar sina utsläpp inom tio år.

— Det är enligt tidtabellen i Parisavtalet. Min grundtanke är att vi som kyrka inte kan vara sämre än samhället i övrigt, säger han.

Det kommer att krävas ambitiösa satsningar för att lyckas med en sådan målsättning. Han menar att det redan har tagits viktiga steg för en mer miljövänlig uppvärmning av fastigheter. Den stora knäckfrågan blir transporterna.

— Jag har varit regional kyrkoledare och tuffat omkring i bil. Det är inte så enkelt, men på tio års tid ska vi väl kunna gå över till elbilar, och halvera flygresorna.

Johannes Widlund är ordförande i den kristna miljöorganisationen God jord. Han tycker att fler kyrkor borde överväga att införa klimatnödläge.

— Jag applåderar alla initiativ att få upp frågan på dagordningen, säger han.

Men kan verkligen frågan om klimatet överskugga alla andra viktiga frågor i kyrkan?

— Då har man inte förstått hur det hänger ihop. Vi kan inte hjälpa socialt, om vi inte talar om hur naturen håller på att kollapsa. Vi måste ha en kristendom som är bra för klimatet för att vara trovärdiga, säger han.

Han menar att en livsstil som är mer miljövänligt överensstämmer mer med Guds plan för världen. Därför är det i grunden ett steg mot ett rikare liv.

— Vi måste fundera över hur vi kommunicerar en positiv framtidsvision, som bygger på vår kristna tro, säger han.

Kyrkoledare Lasse Svensson är mycket positiv till intentionerna, men frågan om klimatnödläge har inte varit uppe i kyrkoledningen. För honom är det viktigaste att det blir handling.

— Jag är tacksam för att Lennart Renöfält tar upp frågan. Mycket görs just nu, och vi jobbar med frågan kontinuerligt.

Är det möjligt att minska utsläppen med hälften?

— Jag tänker att det måste vara möjligt. Men det är inget som Equmeniakyrkan kan genomföra ensamt. Vi behöver hjälp av andra system, av politiken och tekniska innovationer, säger han.

Resandet är redan ett område som påverkats av klimatfrågan. Equmeniakyrkans delegationer till internationella konferenser har blivit mindre, och resorna färre.

— Det finns en smärta i att inte kunnas mötas så mycket som förut, men jag menar att vi måste minska antalet resor och utveckla andra vägar att kommunicera.

 

 

Taggar:

Klimatet

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.