Positiva reaktioner – om tekniken fungerat

Frida Mannerfelt

Predikningarna har blivit bättre under pandemin. Och medlemmarna har varit trogna den egna församlingens digitala gudstjänster. Det visar ny forskning.

Frida Mannerfelt är doktorand på Enskilda Högskolan Stockholm och forskar om predikan och digitalisering. Under pandemin har hon också varit knuten till flera forskningsprojekt som studerat hur församlingar, både inom frikyrkor och Svenska kyrkan, påverkats av restriktioner och digitala satsningar.

I två av forskningsprojekten har församlingsmedlemmar fått svara på frågor hur de upplevt denna speciella period.

– Man ser att allt inte har varit perfekt, men generellt utrycker man en stor stolthet över hur församlingarna hanterat pandemin, säger hon.

Enkätsvar visar att de församlingar som lyckats ställa om och som skapat fungerande tekniska lösningar också ser ljust på framtiden efter coronapandemin. De församlingar som i stället fått kämpa med tekniken, och kanske har färre medlemmar och högre medelålder, har upplevt perioden som motigare.

– De intervjuade pastorerna lyfter fram att vägvalen kring de digitala lösningarna påverkats av många andra faktorer som hastigheten och resurser. Har man till exempel volontärer så att det räcker? Vad gör man om volontärerna är över 70 år och måste vara hemma? ­säger hon.

Många församlingar har anpassat sina gudstjänster till det digitala formatet. Enligt enkäterna har språket förenklats eftersom man insett att grannar och utomstående kanske tar chansen att delta digitalt.

– Många säger att gudstjänsterna har blivit mer planerade. Det här spontana draget, att man kanske ber en bön som inte var planerad, det försvinner, säger hon.

Eftersom moment som nattvard och lovsång inte blir lika framträdande i en digital gudstjänst så hamnar fokus mer på predikan. Där har det funnits en utveckling mot att predikningar blivit kortare.

– En del av församlingsmedlemmarna tycker att predikningarna har blivit bättre under pandemin. När annat träder i bakgrunden så har predikanten behövt steppa upp ännu mer, säger hon.

De digitala satsningarna innebar också att en vanlig församlingsmedlem haft hundratals gudstjänster att välja på en söndag förmiddag. Men allt tyder på att banden till den egna församlingen fortfarande är starka.

– Församlingsmedlemmar har i första hand valt den egna församlingens gudstjänst. Men sedan har man kanske tittat på någon ytterligare gudstjänst senare, säger hon.

Hon tror inte att digitala sändningar kommer att leda till att människor stannar hemma om de kan gå till kyrkan. Det som framkommer i enkäterna är hur mycket människor saknat gemenskapen.

– Det finns ju en föreställning om att det individuella är viktigare i frikyrkorna än i Svenska kyrkan, men det har blivit väldigt tydligt hur viktigt det är i  ­fri­kyrkan att få samlas, säger hon.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.