Utredningen av Daniel Alm nu klar. Pingst FFS: "Förbrukat förtroende"

Daniel Alm från tiden som ordförande i Sveriges Kristna Råd. Foto: Marcus Gustafsson

Pingst FFS utredning är klar. Förtroendet för den förre föreståndaren Daniel Alm anses vara förbrukat.

"Tyvärr har förtroendet för Daniel Alm gått sönder genom det som skett och hans avgång som föreståndare för Pingst FFS var oundviklig", skriver man i ett meddelande som gått ut internt.

Under hösten 2023 ställdes Pingst - fria församlingar i samverkan, Pingst FFS, inför tunga anklagelser mot  samfundets föreståndare Daniel Alm, vilket ledde till en omgående åtgärd där föreståndaren togs ur tjänst.

Anklagelserna, framförda av tidigare medarbetare togs på stort allvar, vilket ledde till att Daniel Alm fick lämna tjänsten medan en utredning tillsattes. Målet var dels att ta reda på anklagandenas riktighet, men också fokus på juridiska aspekter - om det fanns anledning att till exempel polisanmäla.

Valde själv att avgå

Några detaljer har tidigare inte framkommit men i samband med att anklagelserna blev publika, valde Daniel Alm att avgå och delade öppet på sociala medier om två relationer som översteg gränserna för vad som anses lämpligt.

Nu är utredningen klar, och i ett informationsmail som gått ut till anställda inom Pingströrelsen i Sverige berättar man i korta drag vad man kommit fram till;

Fokuserade på kränkande behandling

Det första spåret av utredningen fokuserade på anklagelser om kränkande särbehandling. Slutsatsen av denna utredning var att även om anmälningsunderlaget fick stöd, kunde handlingarna inte juridiskt definieras som kränkande särbehandling eller trakasserier enligt gällande arbetsmiljölagstiftning eller diskrimineringslag. Däremot har det utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förebygga liknande situationer framöver.

Exakt vilka dessa är framkommer inte av brevet.

Daniel Alm, tidigare föreståndare i Pingst FFS. Foto: SKR

Relation med två kvinnor

Det andra spåret behandlade den förtroendekris som uppstått till följd av föreståndarens relationer med två kvinnor. Styrelsen för Pingst FFS uttrycker en djup oro över situationen och ifrågasätter det etiska och moraliska agerandet i detta fall.

Styrelsen för Pingst FFS sammanfattar att deras "Samlade bedömning är att det finns skäl att ifrågasätta agerandet ur ett etiskt och moraliskt perspektiv."

Förtroendet är alltså förbrukat men Pingst FFS kommer inte att ta saken vidare juridiskt.

Fakta: Pingst FFS brev i sin helhet;

 

Uttalande från styrelsen för Pingst - fria församlingar i samverkan

Under hösten 2023 framkom det allvarliga anklagelser från en tidigare medarbetare riktade mot föreståndaren för Pingst - fria församlingar i samverkan (Pingst FFS). Föreståndaren blev omedelbart tagen ur tjänst och en extern utredning tillsattes för att bearbeta dessa anklagelser ur ett juridiskt perspektiv. 

Kort efter att anklagelserna hade blivit kända valde föreståndaren att avgå och själv berätta på sin Facebooksida om två relationer som gått för långt.

Det innebär att vi haft två spår att förhålla oss till. 

1. En utredning gällande kränkande särbehandling. 

Utredningen är nu avslutad och redovisad. Utredningen ger stöd åt anmälningsunderlaget. I arbetsmiljörättslig mening eller enligt diskrimineringslagen bedömer utredarna dock att handlingarna inte utgjort kränkande särbehandling eller trakasserier. Utredningen har emellertid kommit med konkreta förslag på åtgärder för att arbeta förebyggande för att liknande situationer inte ska uppstå igen. 

2. Förtroendebrist på grund av för långt gångna relationer till två kvinnor. 

Styrelsen för Pingst FFS ser mycket allvarligt på det inträffade. Styrelsens samlade bedömning är att det finns skäl att ifrågasätta agerandet ur ett etiskt och moraliskt perspektiv.

Tyvärr har förtroendet för Daniel Alm gått sönder genom det som skett och hans avgång som föreståndare för Pingst FFS var oundviklig.

Taggar:

Pingströrelsen
1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Andreas Österholm
Hört att han fortfarande får lön från pingströrelsen. Varför det? Han har ju avgått!

 

Till minne

Söndagsservice