Pingst ffs Daniel Alm avgår efter anklagelser om maktmissbruk

Daniel Alm

Daniel Alm avgår

Daniel Alm, som leder Pingst FFS, avgår både från den rollen liksom sin pastorstjänst i Västerås - efter att ha blivit anklagad för maktmissbruk. Bland annat av sexuell karaktär.

- Många är ledsna och förtvivlade, säger Wivecka Ljungh, ordförande i Pingst Västerås.

Daniel Alm har lett samfundet Pingst sedan 2016. Idag vid lunch meddelade han att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan och att Pelle Hörnmark kliver in som tillförordnad föreståndare.

Under gårdagen informerades de närmsta medarbetarna om att Daniel Alm skulle avgå på grund av anklagelser om maktmissbruk mot person i beroendeställning. Enligt uppgifter till Sändaren var planen att samfundets pastorer skulle informeras under eftermiddagen. Något som den tidigare föreståndaren föregick vid lunchtid idag då han meddelade sin avgång via sociala medier.

Skrev på facebook

På hans Facebook står det bland annat att läsa: ”I tisdags kväll kl. 18.00 blev jag konfronterad med anklagelser mot mig från en tidigare kvinnlig medarbetare. Det som har varit har uppfattats på ett sätt av mig och på ett annat av medarbetaren. Det finns ytterligare ett fall i mitt liv där en relation till en kvinna gått för långt och jag beklagar och skäms över mitt agerande. Jag förstår att mitt uppdrag som föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan är omöjligt att fullfölja och fortsätta med. Ett uppdrag jag har älskat och känt mig kallad till. Jag har med anledning av detta beslutat mig för att avgå med omedelbar verkan från mitt uppdrag.”

Daniel Alm skriver också att hans hjärta är fyllt av sorg, men också av tacksamhet över åren i Pingst.

Pingstförsamlingen i Västerås där Daniel Alm också är anställd har ikväll kallat till ett extrainsatt församlingsmöte för att informera medlemmarna om ärendet. Sändaren söker aktivt Daniel Alm, Pelle Hörnmark och Rickard Svensson.

Richard Svensson, verksamhetsledare Pingst nationellt , hur har beslutsprocessen kring Daniels avgång sett ut?

Maktmissbruk av sexuell karaktär

- En av Daniels tidigare medarbetare kontaktade HR-avdelningen på Pingstsamfundet och i samtal med oss klädde hon sin upplevelse av maktmissbruk och handlingar av sexuell karaktär i ord. Vi vill verkligen understryka att vi förstår att det krävts mycket mod av henne att komma till oss med den här erfarenheten.

Församlingsledningen i Västerås tog då beslut om att ta Daniel ur tjänst med omedelbar verkan. Styrelsen i pingst nationellt via ordförande Lennart Edström fick snabbt informationen efter Västerås och då togs Daniel ur tjänst som nationell ledare för Pingst ffs.

I det mejl som under eftermiddagen gick ut till samtliga anställda inom Pingst fokuserar nu mycket på mediastrategi.

-  I dagsläget vill jag vara sparsam med informationen av respekt för de inblandade. Det här är människor som befinner sig i en enorm kris. Vi behöver även ha i åtanke att det är människor runt omkring dem som drabbas hårt. Varsamhet om varandra måste bli ledordet när vi jobbar vidare med den här processen, säger Richard Svensson. 

Ni nämner i brevet till pastorerna att ni tillsatt en extern oberoende utredning, vilka är det som ingår i den?

- Vi har varit i kontakt med Arbetsgivaralliansen och sedan agerat på deras råd kring vilka aktörer vi kommer jobba vidare med kring det här.

Finns det någon tidsplan för när val av efterträdare kommer att ske?

- Just nu så finns det inte riktigt någon tidsplan. Vi är väldigt tacksamma till att Pelle kliver in och ser till att det operativa fortsätter fungera, medan vi i krisgruppen kan fokusera på att hantera den här situationen. Vi kommer även säkerställa att samtalsstöd finns för alla medarbetare inom organisationen som på olika vis berörs av det här, samt att vi i krisgruppen nationellt fortsätter att arbeta parallellt tillsammans med församlingsledningen i Västerås.

Daniel Alm har tidigare också varit ordförande i Sveriges Kristna Råd och har ett brett nätverk över hela det ekumeniska Sverige.

I hans hemförsamling, Västerås, säger man genom ordförande Wivecka Ljungh så här;

I tisdags fick vi in en anmälan från en tidigare anställd på Pingst centralt om att en anställd berättat om maktmissbruk och sexuellt ofredande.

Anklagelserna var av det allvaret att vi sammankallade styrelsen i vår församling. Vi kontaktade även omgående FFS-ordförande för att aktivera vår krisplan.

Vi, i de båda styrelserna tog ett gemensamt beslut att omgående ta Daniel ur tjänst under att utredning görs.

Efter initiala möten har församlingsledningen beslutat att utredningen behöver göras av extern part och därför inte fört vidare samtal om det inträffade detta för att båda sidor ordentligt ska få höras.

Hur mår församlingen efter mötet igår kväll?

-Församlingen känner stor sorg och många är ledsna och förtvivlade. Vår erfarenhet har varit att Daniel är fantastisk ledare för vår församling, så det här tar hårt på oss.

Taggar:

Pingströrelsen

P-O Flodström

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Christian Oscarson
Jag deltog som observatör från FK i Hultsfred när PFFS bildades i FK Stockholm, men tilläts inte yttra mig av mötesledaren Lars-Olof Egnöck. Det är kört. Jag håller på Pethrus linjen Fria Församlingar - inget samfund (det är i himlen)!

 

Till minne