Besökare återvänder till kyrkorna efter pandemin

Kyrkorna fylls igen. Åtminstone i USA. Foto: Gettys

Nu kommer kyrkbesökarna äntligen tillbaka efter pandemin i mätbar skala.

Det visar en nygjord studie från Amerikanska bibelsällskapet, enligt Christian Post.

 

Amerikanska bibelsällskapet kommer nu med glädjebud i sin nya rapport "State of the Bible 2023". Tre år efter att regeringens restriktioner på grund av COVID-19-pandemin tvingade till nedstängningar och övergång till digitala tjänster i kyrkorna ökar antalet fysiska kyrkbesökare i USA igen. Samtidigt fortsätter en betydande del av amerikanerna att fortsätta delta via virtuella alternativ.

Alla stater i rapporten

Rapporten som släpptes samma dag som den allmänna hälsonödsituationen för COVID-19 upphörde, har fokuserat på att analysera kyrkobesöksmönster, och baseras på en undersökning som genomfördes mellan den 5-30 januari och involverade 2 761 vuxna från USA:s samtliga 50 stater.

Slutsatsen visar på en konstant ökning av andelen amerikaner som deltar i gudstjänster på plats. En siffra som faktiskt ökar för tredje året i rad och visar att åtminstone amerikaner hittar tillbaka till kyrkorna efter pandemin. År 2021, i efterdyningarna av de strängaste restriktionerna, deltog 38% av de tillfrågade främst i gudstjänster på plats. Denna siffra ökade till 56% år 2022 och ytterligare till 67% år 2023.

Ökat år för år

Å andra sidan har andelen amerikaner som främst deltar i virtuella gudstjänster konsekvent minskat under de senaste tre åren. Medan 45% av amerikanerna främst deltog i kyrkotjänster online år 2021, sjönk denna siffra till 30% år 2022 och ytterligare till 21% år 2023.

Andelen respondenter som lika mycket föredrar båda metoderna har dock förblivit relativt konstant. År 2021 låg denna siffra på 17%, vilket minskade till 14% år 2022 och 12% år 2023.

Jämfört med siffror innan pandemin är det också en markant ökning.

 

"Gud närmare online"

När de tillfrågade fick svara på varför de föredrar online-gudstjänster nämnde 9% av respondenterna bekvämlighet, medan 7% angav oro för att bli smittade, troligtvis påverkat av de kvarvarande effekterna av COVID-19-pandemin. Andra anledningar inkluderade att uppskatta att delta hemifrån (7%), färre distraktioner (5%), oförmåga att fysiskt delta på plats (3%), uppfattningen om att online-tjänster är ett mer effektivt sätt att koppla upp sig med Gud (3%) samt avståndet till deras kyrka eller tempel (3%).

Yngre hittar tillbaka

Bland olika åldersgrupper var den största ökningen av deltagande i gudstjänster på plats mellan 2022 och 2023 märkbar bland Generation Z. År 2022 deltog 52% av de tillfrågade i Generation Z, alltså människor födda ungeför 1995-2012 på plats i kyrkorummet. Något som kanske får anses vara en positiv överraskning.

Generation Z syns i vimlet igen! Foto. Getty

 Foto: shuang paul wang
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.