Nyhet

"Därför byter vi inte namn till Equmeniakyrkan"

Hässelby Missionskyrka håller kvar det gamla namnet – än så länge. Foto: Bernt Sehlstedt

Samfundet har hetat Equmeniakyrkan sedan 2013.

Ändå finns det både missionsförsamlingar och baptistkyrkor kvar i Sverige.

Och några kommer att finnas kvar länge än.

Equmeniakyrkorna blir stadigt fler i Sverige. Men många små och stora församlingar håller av olika anledningar fast vid sina traditionella namn.

I Linköpings missionskyrka var namnfrågan aktuell för flera år sedan. Marcus Lind, som är föreståndare, har upplevt att äldre mer ser fördelarna med att behålla namnet, medan yngre kan tänka sig att ändra.

— Jag tror absolut att det kan vara en generationsfråga, säger han.

En komplikation i Linköping är att där finns Linköpings baptistkyrka, som också är en del av Equmeniakyrkan. Missionskyrkan har haft samtal med baptistförsamlingen om namnfrågan.

— Kan en kyrka i en stad ta patent på samfundsnamnet? På andra orter har man löst det genom att församlingarna gått samman, men det har inte varit aktuellt här, säger han.

Marcus Lind tycker själv att det vore naturligt att byta namn i framtiden. Han märker också att Equmeniakyrkan börjar bli mer välkänt och etablerat, även hos människor utanför samfundet.

— Jag har svårt att se en bra anledning för någon Equmeniakyrka att hålla fast vid baptist-, metodist- eller missionskyrkan som namn, säger han.

En del församlingar försöker att behålla det gamla namnet, men med Equmeniakyrkan som tillägg. Men det kan resultera i långa och otympliga konstruktioner.

I Hässelby i Stockholm kallar man sig Hässelby missionsförsamling, ibland med Equmeniakyrkan som komplement. Och den vackra kyrkolokalen har ett eget namn: Hässelby missionskyrka. Församlingens kommunikationsgrupp vill att församlingen samtalar om namnfrågan igen.

— Vi behöver prata om det här eftersom det just nu finns så många olika namn. Risken är att det blir otydligt, säger Britta Ingmarsdotter, som arbetar med kommunikation i församlingen.

Missionskyrkan på Donsö följer inte den utvecklingen. Pastor Pelle Marklund berättar att frågan inte varit uppe, varken i styrelsen eller i församlingsmötet, under hans tre år i församlingen.

Han menar att det finns flera orsaker till det. Församlingen identifierar sig starkt med mission, och stödjer arbete i fem olika länder.

— Det tror jag är en grundbult. Man associerar lättare mission till missionskyrkan än om församlingen skulle heta Equmeniakyrkan, säger han.

Donsö är också en av flera tongivande missionskyrkor i Göteborgs skärgård.

— Det är ju ett varumärke i hela södra skärgården, säger han.

Uppsala missionskyrka kommer också att behålla sitt nuvarande namn. I Uppsala finns fem församlingar knutna till samfundet och pastor Torbjörn Bådagård tycker det vore fel om en församling väljer att kalla sig Equmeniakyrkan.

— Det vore rena rama imperialismen, säger han.

Att byta namn har därför inte varit ett alternativ. Församlingen vill dock signalera att man är en del av Equmeniakyrkan. Därför har man haft en dialog med samfundets kommunikationsavdelning om hur det kan göras grafiskt.

— Vi kommer att behålla namnet, men vi är glada över att vi får använda Equmeniakyrkans logga, säger han.

Baptistkyrkorna är klart färre, men ett exempel är Hudiksvalls baptistförsamling. Pastor Seth Nilsson berättar att man velat behålla sitt namn. Det finns två huvudskäl, dels finns det en missionsförsamling på orten, dels har församlingen många medlemmar som kommer från andra länder.

— Vi har många medlemmar från Burma, som har tillhört en baptistkyrka där. Vår erfarenhet är att de lättare hittar oss när vi har kvar namnet, säger han.

George Olvik, som är kommunikationschef på Equmeniakyrkan, säger att samfundet inte haft någon kampanj för att få kyrkor att byta namn.

— Det har de själva velat göra. De som gjort det har fått hjälp av oss med allt från stadgar, kontakt med skatteverk till nya skyltar och logotyper.

 

 

Vi behöver prata om det här eftersom det just nu finns så många olika namn. Risken är att det blir otydligt.

Jonatan Sverker

Taggar:

Equmeniakyrkan
0 Kommentarer

Läs vidare