Biståndsorganisation: Handel är viktigt men måste ske för mottagarnas bästa

Johan Forsell får ett varnande finger från We effects Anna Tibblin. Foto: Anders Wiklund/TT & Stefan Håkansson

Ny bistånds- och handels­minister är moderaten Johan Forssell. Eftersom den nya regeringen redan aviserat en sänkning av biståndet har han fått hård kritik.

Biståndsorganisationen We effects generalsekreterare Anna Tibblin menar
att han ställs inför stora utmaningar.

– Bistånd är ett stort och komplext politikområde som Forssell inte har särskilt mycket erfarenhet av. Ska han göra arbetet bra kommer han behöva vara engagerad och framför allt lyhörd inför den kompetens och erfarenhet som Sida och svenska civilsamhället sitter på. Jag hoppas samtidigt att han kan komma in med nya idéer som fortsätter att utveckla det svenska biståndet till det bättre.

Han ska kombinera bistånd och handel. Hur ser ni på den kombinationen­?

– Det svenska biståndet går redan i dag till verksamhet som ska främja handel. Inom We effects verksamhet så tar vi varje år ­farväl av nya bönder som genom vårt samarbete blivit självstän­diga och självförsörjande jordbrukare som bidrar till jobb och tillväxt. I detta finns det en ­otrolig potential att vidareutveckla biståndet, säger Anna Tibblin.

Lyfter ett varningens finger

– Men jag vill lyfta ett varningens finger här. Biståndets principer, där mottagaren står i centrum, får aldrig glömmas bort. Svenskt bistånd finns inte till för att gynna svenska affärsintressen. Biståndet och handeln kan bara kombineras så länge det görs med mottagarnas bästa för ögonen.

Regeringen har aviserat en ­sänkning av biståndsnivån. ­Kommentarer till det.

– We effect, precis som övriga civilsamhället, har varnat för konsekvenserna med att sänka nivåerna på biståndet. Speciellt i denna tid när världen är ­hungrigare, fattigare och far­ligare än på mycket länge ­samtidigt som ­klimatkrisen skördar allt fler ­offer, är det olyckligt att man
valt att överge enprocentsmålet.

Det verkar samtidigt som om ­regeringen vill höja den andel av biståndet som går genom ­civilsamhällets organisationer. Hur ser ni på en sådan förändring?

– Ja, det är ju såklart betryggande för oss som organisation. Men inom det svenska civilsamhället ser vi oss som en del av en större helhet där vi har vissa funktioner och kompetenser, medan exempelvis FN har andra. Och båda behövs. Den internationella särställning och funktion som exempelvis UNHCR, UNICEF eller WFP fyller kommer aldrig vi kunna kompensera för. Det är tyvärr oundvikligen så att ett lägre biståndsanslag försämrar hel­heten på biståndet.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.