Abortstrid i Svenska missionsrådet - katolska kyrkan hotar lämna

Katolska kyrkan hotar med att lämna Svenska Missionsrådet om inte policyn ändras angående abort. Från Equmeniakyrkan finns ingen uttalad hållning i denna omdiskuterade fråga.

Det har uppstått en konflikt i Svenska Missionsrådet, SMR, angående inställningen i abortfrågan. Rådet har i sin policy för jämställdhet följande formulering:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

SMR samlar omkring 30 kristna samfund och organisationer som arbetar med biståndsverksamhet. Många av dem har en kritisk syn på just abort grundad i en konservativ bibelsyn.

Katolska kyrkan vill inte stå bakom SMR:s policy, och kardinal Anders Arborelius skriver i ett klargörande på Stockholms katolska stifts hemsida att ”Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR”.

Equmeniakyrkan finns med i SMR, och kyrkoledare Lasse Svensson menar att där finns en palett av åsikter i såväl abortfrågan som andra frågor.

Var står Equmeniakyrkan i saken?

- Vi har ingen uttalad hållning gällande abort, och har inte som samlad gemenskap gjort några uttalanden i det här sammanhanget. Det finns säkert en åsiktsbredd inom vårt samfund liksom i kyrkan i stort i Sverige.

Står Equmeniakyrkan bakom SMR:s ställningstagande?

- SMR är en organisation i skärningspunkten mellan många uppfattningar, och jag tänker att samtal behöver alltid föras kring detta. Jag ser ingen anledning för Equmenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven. Vi vill vara aktiva medlemmar i SMR och kommer att följa processen.

Vad säger ni om Katolska kyrkans reaktion?

- Det vore beklagligt om de lämnar rådet, det vore en förlust. Vi kommer att föra vidare samtal internt. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att vi skulle gå i den riktningen som katolska kyrkan nu gör, säger Lasse Svensson.

Svenska missionsrådets generalsekreterare Anders Malmstigen har på hemsidan skrivit att han beklagar det uttalande som Katolska stiftet har gjort. ”För oss är varje medlemsorganisations identitet och värdegrund viktig och respekterad. Vår styrka som missionsråd är bredden av kristna röster och därför är inte konsensus målet i alla frågor.”

Ett möte är planerat i januari för vidare dialog.

 

 

Kerstin Schönström

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Ibland är det en styrka att kunna vara överens om att inte vara överens och förtydliga detta med en fotnot/disclaimer i stället för att hälla ut barnet med badkaret och lämna helt.
Palle Stor
I Sändarens värld blir olika uppfattningar om livets början "Abortstrid". Bespara oss från dessa Kvällstidningsrubriker.
Urban Wetterroth
Kanske det vore bra för oss läsare att förklara vilken roll och uppgift det Svenska Missionsrådet har. Men jag ser att de besitter kunskap om samlevnad, hälsa o sexualitet - hoppas också vårt Equmeniasamfund, och den ekumeniska kyrkogemenskapen i Sverige, klart vågar stå för denna kunskap och medvetenhet, så betydelsefull i mötet med unga, familjer och parrelationer, och även i pedagogiskt och kurativt arbete i kyrka och samhälle. Kyrkan kan som bäst ge dessa frågor - om hur barn blir till, kvinnohälsovård och fortsatt eller avbruten graviditet - ett rättmätigt socialt, filosofiskt och psykologiskt sammanhang, inte minst att se dem utifrån den kärlek, omsorg och ödmjukhet i en relation de bör byggas utifrån. Men kyrkan behöver också själv kunskap, inte minst från hälso- o sjukvården och från socialt arbete, och i realism lyssna till människor och se deras hela situation. Urban Wetterroth, lärare Stockholm

 

Till minne

Söndagsservice