Ledare

Vem tänker på fångarnas barn?

Vem tänker på barn till frihetsberövade? Foto: Stocksnap

Åtta tusen, en mindre kommun alltså. Så många svenska barn har just nu minst en förälder som sitter frihetsberövad. Antalet stiger dessutom rejält om frivården räknas in. Då är det ungefär 30 000 barn, alltså en medelstor svensk kommun.

Det går att läsa i en rapport från socialstyrelsen, släppt vid årsskiftet. Men det går också att läsa in hur det här är en grupp som lätt faller mellan stolarna i stöd- och hjälpbehov.

Som det ser ut idag blir en dom för föräldern alltså också en hård dom för barnet. Enligt rapporten är barnen ofta utlämnade till hjälp av ett antal ideella organisationer. Men de bedriver arbetet på endast runt ett tiotal platser i landet, annars lämnas man ut till den nationella stödlinjen i bästa fall.

Mest skrämmande är att ”Majoriteteten av kommunerna har varken specifika insatser för målgruppen (barn med frihetsberövade föräldrar) eller ett utvecklat förebyggande arbete för målgruppen. Endast ett fåtal kommuner har gruppverksamhet och ger enskilt stöd till målgruppen, medan några kommuner erbjuder stöd i samarbete med andra aktörer.

Trots att det gått flera månader sedan resultat presenterades, har mycket lite hänt i diskussionen och många aktörer ur de ideella organisationerna har med rätta tröttnat. I Borås Tidning berättar räddningsmissionens verksamhetschef där, Line Fuchs, att grunden till deras arbete för tillfället är ett snålt tilltaget föreningsbidrag, och då är ändå förutsättningarna i Borås ändå bättre än på andra platser.

Att det finns forskning som visar att barn till frihetsberövade föräldrar löper en högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa och eller kriminalitet går att läsa i BUFF, barn med frihetsberövade föräldrars, kunskapsöversikt. Och det behövs ingen raketforskare för att förstå att det här är en grupp barn som kan vara särskilt utsatta från alla håll.

De får bära skammen att ha föräldrar i fängelse/frihetsberövade. De stämplas som barn till kriminella och får dåligt med stöd. De är åtråvärda byten för kriminella grupperingar.

Varje krona i ett sådant barn är tusentals insparade samhällspengar. Låt barnen komma till mig och visa inte bort dem, säger Jesus. Det här är en fråga för oss att lyfta till beslutsfattare på alla nivåer och tala med just de orden - här verkar en grupp bortvisade svenska barn finnas. Det är vårt ansvar att visa dem vägen tillbaka till en fungerande gemenskap. Om det innebär att göra lagstiftningen tydligare, understödja hjälporganisationerna eller både och är sak samma. Vi har helt enkelt inte råd att förlora den här utsatta gruppen.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Ledare

Mer inom samma ämne