Våga möta elefanten i kyrkorummet

LEDARE. I veckans Sändaren redovisar Equmeniakyrkan än en gång ett minskat antal medlemmar. Med nuvarande utveckling lämnar den sista medlemmen Equmeniakyrkan omkring år 2050. Om en kyrka vill vara till för hela livet där mötet Jesus förändrar världen är det på sin plats att fråga hur detta möte ska bli möjligt?

Att allt färre lockas av Equmenia­kyrkans församlingar är ett
uppenbart hinder för att vara platsen för ett sådant möte. Att nå människor är ett uppdrag för Kristi kyrka.

På 1960-talet menade många forskare att kyrka och kristen tro skulle dö ut. Det som skulle kunna fördröja ett kyrkligt borttynande var om församlingar accepterade och underordnade sig sekulariseringen. De församlingar som anpassade sig till sekulariseringen genom att utforma en uttunnad teologi som tonade ned det specifikt kristna, undvek att tala om Jesus, evigt liv och Bibeln skulle överleva längst.

Forskarna kallade detta för intern sekularisering: Kyrkor som sekulariserade sig själva skulle vara relevanta för flest människor. Däremot skulle församlingar marginaliseras och försvinna om de fortsatte att sätta Jesus i centrum genom att framhålla betydelsen av att ha en personlig relation med Jesus, tycka att Bibeln är viktigt, tro på under, uppståndelsen och ett evigt liv.

I undersökningar av kristna församlingar har forskare nu noterat att några tycks ha anammat strategin med intern sekularisering och tonat ned kärnan i det kristna budskapet för att anpassa sig till vad de uppfattar som samhällets förväntningar.

De predikar vad som kan beskrivas som en uttunnad teologi. Exakt vad olika studier anser indikera en uttunnad teologi skiftar, men några vanliga är att tona ned bekännelsen av Jesus gudomlighet och efterföljelse, evangelisation och Bibelns betydelse till förmån för allmänt religiösa termer och att andra religioner är likvärdiga.

Förhoppningen kunde vara att de på så sätt uppfattas som attraktiva för en annars ointresserad omgivning.

I ett växande antal internationella studier noteras att de kyrkor och församlingar som valt att på detta sätt tunna ut teologin och tona ned
Jesus för att uppfattas som öppna och nå fler i stället tenderar att vara de som når minst människor och tappar flest anhängare.

Flera studier visar i stället att församlingar som betonar vikten av en personlig relation med Jesus, efterföljelse, Bibelns betydelse, evangelisation, uppståndelsen och annat som på detta sätt sätter Jesus i församlingens centrum är de som står emot sekulariseringen. Forskare kallar dessa sätt att sätta Jesus i centrum för evangelisk teologi. En sådan teologi tror att det är Jesus som öppnar upp och når människor.

Det finns alltid olika erfarenheter. Forskningsresultaten säger inte att de gäller för alla, utan för de allra flesta.

Equmeniakyrkans församlingar har skiftande teologisk orientering som nog hamnar olika i forskarnas kategorier. Samfundet har en del församlingar där det forskarna kallar en evangelisk teologi inte framhävs. Samtidigt är Equmeniakyrkan en av de frikyrkor som tappar flest medlemmar.

Minskningen av andelen medlemmar i Equmeniakyrkan är minst i regioner som starkast associeras med evangelisk teologi.

Situationen framkallar flera frågor. Är det något som hindrar en kyrka som strävar efter förändrande möten med Jesus att betona evangelisk teologi och församlingstillväxt?

Berör Enskilda högskolan frågan i utbildning och i fakta­baserad forskning? I pastorernas vidareutbildning? Vad kommunicerar Equmeniakyrkan?

Är det dags för Equmenia­kyrkan att adressera elefanten i rummet?

MAGNUS HAGEVI
sandaren@sandaren.se

4 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Ulf Johansson
Jag pratade med en yngre kille i ca 30 års åldern som var uppväxt i en familj, som var aktiva i en församling. När han flyttade hemifrån slutade han gå till kyrkan. Församlingen pratade väldigt sällan om att ta emot Jesus personligt. De förkunnade mest om att leva miljömedvetet och att gömma flyktingar som hade ett utvisningsbeslut på sig. Han hade borgerliga värderingar och kände sig obekväm med detta. Han sa till mig "Hade jag velat engagera mig för flyktingar så hade jag gått med i en annan förening"..
Håkan Nilsson
En församling eller ett Samfund som inte har den uppståndne Kristus som kärnan i sin förkunnelse och bekännelse, vad har det då som motiverar att kallas kyrka eller kristet samfund. Vad är kärnan, essensen i den sammanslutningen? Missionsbefallningen är tydlig I att den uppmanar oss att göra alla folk till lärjungar till den som gick i döden för allas synder och som uppstod för att alla ska få evigt liv. Den bjuder inte bara in till en mysig ofarlig gemenskap. Den kan till och med kosta dig ditt liv!
Torkel Eeg-Olofsson
Vad menas med slutorden "att adressera elefanten i rummet"? Har läst artikeln. 14 maj 2021. Email: torkel.eeg-olofsson@telia.com cellphone +46(0)70-310 29 27
Liam
Så bra skrivet Vi är flera som instämmer!!