Tjernberg: Nej, kyrkor ska inte agera som en granskande myndighet

Finns någon mer laddad fråga i den samlande kristenheten än Israel och Palestina?

Svenska Kyrkans kyrkomöte har återigen gjort frågan aktuell genom motionen från bland annat Anna-Karin Hammar (S) och Daniel Tisell (C) om att Svenska kyrkan ska utreda om Israel är en apartheidstat.

Först ett litet stopp på vägen genom denna ­ledarkrönika. Om du trodde att ditt eget primära samfund har spretiga ämnen på sin dagordning ska du se motionslistan till kyrkomötet.

Här samsades ämnen som ­”omsorg om djuren” med ”könsroller och köns­identiteter”,”hållbara textilier” och ”material i apologetik”. Och så den om ”folkrätten i Israel och Palestina”

Motionärerna menar att de palestinska trossyskonens vädjan till oss måste höras. En bra start! Den negligering av just palestinska kristna (och muslimer) till förmån för idén om Israels roll i den sista tiden har förblindat delar av kristenheten.

Men formuleringen som kyrko­mötet antog; ­”Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att låta granska den folkrättsliga situationen i Israel och Palestina utifrån framför allt FN:s apartheid­konvention och Romstadgans skrivningar om apartheid.”, lämnar en del övrigt att önska.

Den uppenbarar hur svårt det är att bedriva en kyrka styrd av politiska partier. För detta är snarare en politiskt grundad motion än en av kyrklig karaktär.

Kyrkors agenda bör inte vara att inta rollen av granskande myndighet. Att sätta gränsen vid granskning av Israel blir isåfall också ett trovärdighetsproblem.

Det är lätt att annars se det enskilda utpekandet av en prekär situation på jorden, och då just Israel, som en hal väg att gå på med tanke på kyrkors historiska utmaning med antisemitism.

Att kyrkor däremot ska vara på plats som i följe­slagarprogrammet, vara en nagel i ögat på (alla) etablissemang, larma , våga sticka ut med obekväma idéer och tankar om både jordiskt och himmelskt är en annan sak.

Här är kyrkorna kallade att vara jordens salt. Ve oss om vi mister det.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jonas Thorängen
Bra om att vi ska vara jorden, och världens, salt menTjernberg citerar inte det slutgiltiga beslutet i kyrkomötet. Det lyder: Kyrkomötet beslutar att 1. avslå motion 2021:27. (den ursprungliga motionen) 2. bifalla Daniel Tisells under överläggningen framlagda förslag att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apertheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.