Ande och kött, kärlek och hat, Jesus och värld

Sofia Camnerin

Vi befinner oss mellan påsk och pingst och ­lever i uppståndelsens utforskande av vad lärjungaskap handlar om, vilka gåvor Gud ger i livet och tron.

Vi förbereder oss för Kristi himmelsfärd och Andens utgjutelse. Vi lever i ett mellanrum och i texterna möter vi Jesus och lärjungarna i detta rum mellan. Femte söndagen i påsk var temat växa i tro. Textläsningar hämtades från ­Johannesevangeliet 17:9–17 och Galaterbrevet 5:13–18.

Kallade till frihet

I Galaterbrevet handlar det om spänningen mellan kött och ande. Vi är kallade till frihet, och ska inte ge köttet något tillfälle. Vi ska tjäna varandra i kärlek. Vi påminns om att vi ska älska vår ­nästa som oss själva, och dess motsats: om vi biter och ­sliter i varandra är det fara värt att vi gör slut på varandra. Vår ande ska därför leda oss så att vi aldrig ger efter för köttets begär. Köttet och anden ligger i strid med varandra.

Hur uppfattar vi detta? Själv är jag präglad av undervisning om att köttet ska uppfattas som ungefär kroppen och det kroppsliga och att ”köttets begär” handlar om kroppsliga begär av olika slag som alltså står emot anden. Men kristen tro är ju inte kroppsfientlig! Gud själv blev kropp i Jesus och det som framgår av texten är att kött handlar om motsatsen till kärlek. Det står ju: ”Vi är kallade till frihet, och vi ska inte ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud, att du ska älska din nästa som dig själv, men om vi biter och sliter i varandra är det fara värt att vi gör slut på varandra.”

Att slita och bita i varandra till skillnad mot att älska varandra är alltså vad det handlar om här.

Ska helgas genom sanningen

I Johannesevangeliet står polerna mellan världen och att tillhöra Jesus. Så länge Jesus varit kvar i världen har han bevarat lärjungarna, ansvarat för dom, men nu behövs bönen om att de fortsatt ska skyddas och inte gå under. De har hatats eftersom de inte tillhör världen. De ska dock inte tas ur världen utan bevaras från det onda i världen. De ska helgas genom sanningen.

Vad menas då med världen? Vi vet att Jesus kom med ett nytt bud några verser innan det här stycket: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” Och ord om vad som kännetecknar lärjungaskap: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” Att vara lärjunge är alltså att visa kärlek, att leva i gemenskap, enhet.

Hat är det som kännetecknar ”världen” i Jesu bön och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Det påminner om episteltexten: Att slita och bita i varandra till skillnad mot att älska sin nästa.

Följa modellen för lärjungaskap

Så att växa i tro handlar om att växa i kärlek, till Gud, i Gud, till andra – till skillnad mot att bita och slita i varandra, eller hata varandra. Det är att inte präglas av världens logik ­eller köttets, läs hat och isärslitande, utan i stället älska varandra, bli ett och förtrösta på att bönen Jesus ber gäller även oss. Att vi ska bevaras från det onda, och följa modellen för lärjungaskap, Jesu väg; att växa i tro, tillit, enhet.

Sofia Camnerin
generalsekreterare Sveriges Kristna råd

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne