Vill styra utlandsarbete till tre olika regioner

Illustration: Mostphotos

Koncentrera Equmeniakyrkans internationella mission till tre i stället för fem regioner. Utveckla det som kallas ”församlingens missionär” och ett sammanhållet volontärsprogram. Engagera fler unga.

Det är huvudpunkterna i förslaget om ny strategi för Equmeniakyrkans internationella mission.

När Equmeniakyrkan bildades för tio år sedan hade bildarsamfunden med sig en mängd olika relationer till systerkyrkor och andra organisationer. Internationella relationer var en av hjärtefrågorna redan från starten.

– Vid bildandet famnade vi allt, men med tiden har vi sett behovet av en genomlysning för att kunna koncentrera vårt arbete. Vi har varken ekonomiska eller personella resurser att genomföra allt vi skulle vilja, säger Kerstin Enlund, kyrkostyrelsens ordförande.

Denna genomlysning av det internationella arbetet har pågått sedan 2019 då kyrkostyrelsen tillsatte en arbetsgrupp under ledning av Gerard Willemsen, chef för Equmeniakyrkans internationella enhet, för att arbeta med frågan. Genomlysningen presenterades senare för kyrkoledningen och kyrkostyrelsen som inbjöd till tio regionala samlingar under hösten 2020.

Därefter skickades en enkät ut till församlingarna som låg till grund för vissa justeringar.

Sedan dess har kyrkoledningen tillsammans med cheferna på internationella enheten arbetat vidare med frågorna. Under förra veckan genomfördes så tre digitala mötesplatser då förslaget presenterades.

– Vi behöver öka koncentrationen för att kunna lägga mer kraft där vi har mest att bidra med. I dag har vi samarbete med ett 30-tal länder som vi stöder på olika nivåer. Förslaget är att vi minskar antalet till hälften. I stället för fem regioner – Asien, Afrika, Latinamerika, Eurasien och Mellanöstern/Nordafrika – vill vi satsa mer på de tre förstnämnda, berättar Gerard Willemsen.

Till de tre regioner som arbetet föreslås koncentreras till kommer Equmeniakyrkan att ha samarbete genom projekt, stöd och missionärer. Relationerna till Mellanöstern/Nordafrika kommer till allra största del att vara kvar och kan vara till grund för olika utbyten och vänförsamlingskontakter, men där­emot fasas projektsamarbete/stöd ut i dessa länder. Enligt förslaget behålls den del av Eurasien som heter Kaukasus/Centralasien.

– Även om vi inte på samma sätt som hittills kommer att stödja dessa regioner från nationellt håll så kan det finnas enskilda församlingar som vill arbeta vidare och ge sitt stöd. Equmeniakyrkan nationellt kan också fortsätta ha en relation där vi möts och samverkar i projekt.

För att öka engagemanget för internationell mission vill kyrkostyrelsen utveckla det som kallas ”församlingens missionär” där det lokala engagemanget på ett tydligare sätt tas tillvara. Förslaget är att volontärarbetet ska utvecklas för att fler unga ska engageras.

Dokumentet som blev offentligt den 17 maj är ett förslag. Inga beslut är ännu tagna. Dokumenten ligger på Equmeniakyrkans hemsida och fram till den 2 juni kan synpunkter lämnas in till kyrkostyrelsen. Kerstin Enlund tror att det kommer att bli ändringar utifrån input från församlingar, medlemmar och personal.

– Kyrkostyrelsen planerar att lägga fram en rapport med förslag till övergripande beslut vid sitt junisammanträde. Vi har genomlyst frågan under två år och skapat mötesplatser och enkäter. Nu är det tid att sammanfatta och ta ut riktningen framåt, säger Kerstin Enlund.

Beslut tas vid kyrkokonferensen den 19–26 september.

Christina Larsson

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA

 

Till minne