Fem körförbund i gemensamt upprop

Körerna protesterar. Körerna har fått nog och vill få sången högre upp på dagordningen. Foto: Marcus Gustafsson

Sveriges fem största körförbund, däribland Equmeniakyrkans Sångarförbund, vill att politikerna ska bry sig om sjungandet. Genom uppropet ”Sången på väg att tystna i samhället” sätter de ljuset på den gemensamma sångens genomgripande betydelse i samhället. 

Såväl radio som tv har uppmärksammat körförbundens upprop, och förhoppningen är att det ska nå fram hos ledande politiker nu mitt i valrörelsen.
” Vi uppmanar våra politiska företrädare att med kraft stoppa nedmonteringen av estetiska värden i samhället, där den gemensamma sången är av stor betydelse”, skriver körförbundens företrädare.
-Att värdet av kärnämnena i skolan har höjts är självklart viktigt, men samtidigt har kulturämnena fått mindre värde, säger Maria Ydreborg, ordförande i Equmeniakyrkans Sångarförbund.

Sången har börjat tystna


- Kulturen har ett djupt värde på ett annat sätt, det handlar om att uttrycka sig i att vara människa, att uttrycka känslor och det är så oerhört viktigt för utvecklingen.
Maria Ydreborg är församlingsmusiker i Immanuelskyrkan i Jönköping, och hon konstaterar att det är i kyrkorna och i tv:s allsångsprogram som det är naturligt att sjunga tillsammans. I övrigt har hon märkt att sången börjat tystna.
-Framför allt i skolorna och förskolorna. Där har man inte den starka traditionen som man haft tidigare att sjunga tillsammans. Man märker att det blir allt mindre av sångerna som alla kan. Barnen går miste om ett kulturarv, säger Maria Ydreborg.

Körsången behandlades hårdare än idrotten


Detta menar hon har pågått många år innan covidpandemin, men på grund av att körsången fick hårdare restriktioner än exempelvis idrotten så är det extra kännbart nu.
-Det är ett exempel på att sång och annat värdesätts olika.
Körförbunden påpekar man att gemensam sång är kraftfull motkraft mot psykisk och fysisk ohälsa men också att man i sången kan mötas över gränser som ålder, etnicitet och kultur. Genom historien har människor sjungit tillsammans i kriser och svårigheter och i uppropet skrivs att ”Ett sjungande samhälle är ett starkt samhälle”. 

Tre uppmaningar till politiker


Politikerna får tre uppmaningar: Att likställa skolans estetiska ämnen med kärnämnena och stärka kulturskolorna, att låta forskning kring estetiska uttryck ligga till grund i offentliga samtal och politiska agendor, samt att integrera kulturaspekten i politiska och ekonomiska beslut som rör civilsamhället.
Uppropet ”Sången på väg att tystna i samhället” kommer från Sveriges fem största körförbund: Equmeniakyrkans Sångarförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, FSK Föreningen Sveriges Körledare och Ung i Kör.
 

Kerstin Schönström

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.