Debatt

Vad är det för fel på predikstolar?

Vid flera tillfällen när jag varit på gudstjänst i någon Equmeniakyrka har jag mött predikanter som under predikan antingen ”vandrat” fram och tillbaka på estraden eller stått vid ett rangligt notställ i stället för att stå i predikstolen. Jag undrar: Varför? Det finns också församlingar som tagit bort predikstolen helt och hållet. Jag undrar: Varför?

När jag ser på gudstjänsterna på tv så vet jag att de spelas in med sång och musik för sig, och predikan, textläsningar och böner för sig. Jag förstår inte varför inte predikan spelas in med predikanten i predikstolen.

Vad är det man säger med att antingen helt ta bort, eller inte använda kyrkornas predikstolar? Guds ord och predikan har för mig som pastor alltid stått i centrum i gudstjänsten och jag har alltid tyckt att predikstolen är en symbol för det i våra kyrkor. Nu undrar jag: Vad är det för fel på predikstolen?

Mildred Berglundh

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne