Två stater – enda realistiska lösningen

Bernt Jonsson har i ett par initierade artiklar i Sändaren pläderat för en enstatslösning i Israel Palestina. Det låter bestickande och är dessutom ingen ny tanke. PLO hade den fram till 1980-talet men motsattes då starkt av Israel. Så som utvecklingen nu ser ut, med hundratals bosättningar och med en halv miljon judiska bosättare, söker Israel skapa fakta på marken och därmed skapa just en judisk stat av hela området, en stat.

Av detta drar Bernt Jonsson slutsatsen, att det är lika bra att gilla läget och skapa en stat av hela området. Resonemanget kan verka rationellt men är ändå fel. Bernt Jonsson låter det goda bli det bästas fiende.

 Resonemanget innebär att Israel uppger sin status, den som låg till grund för staten Israel, nämligen sionismen. Judar skulle, skall ha rätt att bosätta sig i landet Israel var de än finns i världen. Detta grundar sig på förföljelser, pogromer i svunnen tid. Förintelsen under Andra världskriget, Hitlers skräckvälde, förstärkte behovet av en egen stat för enbart judar.

 Staten Israel är erkänd av FN och det internationella samfundet, även av Sverige. Det må vara rätt eller fel, men faktum kvarstår. Israel är en stat. Visserligen har den inte definierade gränser men i folkrätten är det en stat inom 1949 års gränser, då stilleståndsavtalet upprättades. Dessa gränser är också erkända av PLO.  Vi kan diskutera om beslutet 1947 i FN var ett klokt beslut — att ge ett land åt en särskild etnisk folkgrupp — men var i den då rådande situationen det enda möjliga.

Visst, Israels illegala bosättarpolitik har nu gått så långt att det av det palestinska området, numera återstår ca 15 procent av det Palestina, som det en gång var. Att därav dra slutsatsen att området är förlorat för palestinierna är att dra förhastade slutsatser, ja i själva verket att Israel har vunnit kampen om Palestina. De har vunnit sina syften - en judisk stat så som judarna en gång ritade den.

 Skall vi då ge efter för Israels bosättarpolitik och godkänna vad de åstadkommit genom åren? Mitt svar är nej. Tvåstatslösningen är det enda realistiska. Palestinierna måste få sin stat, bli medborgare i en egen stat och erhålla pass som alla andra.

 Området är litet till sin yta och har nu sammanlagtcirka nio miljoner innevånare, ungefär lika mellan judar och palestinier. Men det finns fler tätbefolkade områden i världen och som klarar den tätheten. Men tvåstatslösningen kräver någon slags konfederation mellan Israel och Palestina, helst också med Jordanien.  Israel har som stat att dra sig tillbaka enligt FN:s resolutioner 242 och 338. Det kan betyda att bosättarna flyttar till Israel eller något annat land men det kan också betyda att de lever kvar som palestinska medborgare. Det borde inte vara besvärligare än att över en miljon palestinaaraber, 20 procent, är medborgare i staten Israel.

Även om en tvåstatslösning är svår är det dock den enda realistiska lösningen, både ur såväl israelisk som palestinsk synpunkt. Att acceptera en enstatslösning är att ge efter för israelisk maktpolitik på palestiniernas bekostnad.

 

 

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Bo Norberg, red, rondellen.net
Den här delen av Mellanöstern är ett omstritt område sedan tusentals år, inte minst under det senaste århundradet (jfr Ingvar Holmquist: Krig och fred – mina 70 år med Mellanöstern, 2013). Det gläder mig att Evert Svensson nu kan tänka sig att judar (israeler) får bo kvar på Västbanken, när Palestina så småningom utvecklas till en modern stat med demokrati och mänskliga rättigheter. För övrigt är Mellanöstern nu judefri utom möjligen i Turkiet och Iran. Kanske det första steget i det gamla Kanan kunde vara att Area C på Västbanken, där israelerna är i majoritet, inkorporeras i Israel. Area A och B, där palestinierna är i majoritet, får någon form av regionalt självstyre med fullständiga medborgerliga rättigheter för alla etniciteter och religioner med sikte på att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter. En lösning i den här riktningen utgör knappast något problem för Israel och de palestinier som är eller blir israeliska medborgare. Dessa palestinier är idag de enda i Mellanöstern som har demokrati och mänskliga rättigheter.
Oded Meiri
Mes stor glädje läser jag att den gamla Israelhatare accepterar judisk stat och att bosättningarna i Västbanken kan vara kvar i framtida palestinska staten. Däremot tror jag inte att en konfederation mellan Israel och framtida Palestina är bra för oss judar som under mer än 100 år trakasserades av araber. Israel har visat sig som vinnande koncept. Landet har utvecklas mycket mer än t.ex. Sverige under 50 sista åren. Vi förvänta oss att många av judarna som bor utomland skall flytta till Israel. I så fall behövs de resurser för att hjälpa de. Israel är och kommer att förbli JUDISK stat. Fråga är om palestinierna kan kompromissa och få eget stat på sidan av Israel. Freden måste komma till regionen!