Debatt

Sveriges folk har svarat

Ulf Gustafsson Sundsvall

Sveriges folk har valt sina representanter till EU:s parlament och förväntar sig att de efter bästa förmåga försöker genomföra sina väljares önskemål.

På samma sätt har Sveriges folk nyligen valt sina representanter till Sveriges riksdag och förväntar sig att även dessa efter bästa förmåga genomför sina väljares viljor. Så är det vår demokrati skall fungera.

Ibland ställs våra valda representanter inför beslut där de är osäkra, oeniga, kanske till och med okunniga. Första steget blir då att konsultera kunnig personal i de olika departementen, andra steget blir att tillsätta en utredning och tredje steget blir att utlysa en folkomröstning. Allt för att besluten till slut skall spegla svenska folkets vilja i demokratins anda.

En nu aktuell fråga som FN ställt till värdens alla länder är om kärnvapen skall förbjudas på samma sätt som kemiska, biologiska och andra särskilt inhumana stridsmedel har förbjudits internationellt.

Sverige har en lång tradition av internationellt nedrustning och fredsarbeten. Att Sveriges regering nu tvekar är ytterst märkligt. Det har man gjort och därför tillsatt en utredning. Den har varit ute på remiss hos ett antal myndigheter, institut, företag och andra organisationer. Dessutom har ett stort antal privatpersoner läst och bedömt utredningen.

Svenska folkets svar på utredningen är solklar - Skriv på FN:s konvention mot kärnvapen!

Den som läser igenom samtliga remissvar kan tydligt se hur de är fördelade i två grupper. Den ena, med representanter för militär och militärindustri, som ser sina intresseområden hotade, vill inte att Sverige skriver på konventionen. Den andra som representerar fredsorganisationer, religiösa och humanistiska organisationer och inte minst vanliga medborgare säger att utredningen är för dålig för att ligga till grund för ett beslut och att Sverige snarast skall underteckna konventionen.

Nu när EU-valet är avklarat är det dags för våra politiker att leverera! Gör som 23 nationer redan gjort, skriv på och ratificera konventionen. Gör som Påven, Österike, Nya Zealand med flera och som svenska folket vill ta ställning mot kärnvapen. Skriv på FN:s konvention nu!

0 Kommentarer
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Debatt

Mer inom samma ämne