Starka solstormar hot mot samhället

I en artikel ”Usel beredskap för dricksvattenkriser” från TT, daterad 4 november 2018, beskrivs flera av de risker som Sveriges undermåliga VA-nät innebär. Hampe Moberg, vd för Maskin-entreprenörerna och samordnare för branschorganisationen VA-fakta, säger att beredskapen för störningar i vattenförsörjningen är usel i de flesta kommunerna. Torka, parasiter, översvämningar och tekniska fel orsakar stora kostnader för kommuner och problem för människor.

Om inte VA-nätet underhålls i större utsträckning kommer konsekvenserna bli betydligt värre. Flera myndigheter och kommunerna är inblandade men ingen har ett övergripande ansvar. Undertecknad kan bara instämma att läget inte är tillfredsställande.

Men problemet är egentligen mycket större än så. I värsta fall kan all vattenförsörjning i Sverige, inklusive den som kyler kärnreaktorer, stanna på några minuter. Detta kan bli verklighet om vår planet träffas av en stark solstorm med Carringtonstyrka. Inte bara vattenpumparna skulle sluta fungera, utan även en stor del av all elektronik på planeten. Sist detta hände var 1859 då telegrafkablar brann och telegraferna förstördes. 

Förutom risk för härdsmältor i mer än 450 kärnkraftverk på planeten skulle brist på vatten vara ett kritiskt problem eftersom människor inte kan överleva flera dagar utan detsamma.

I en amerikansk militärrapport ”Electromagnetic Pulse – A Catastrophic Threat to the Homeland” från 2011, uppskattas att två tredjedelar av USA:s befolkning skulle dö av törst, svält, sjukdomar och socialt sönderfall i händelse av en mycket stark solstorm eller av några elektromagnetiskt nukleära bomber i ett krig. I juli 2012 var planeten en vecka ifrån att träffas av en solstorm med Carringtonstyrka, enligt NASA.

Av förunderliga anledningar har ovanstående scenario inte fått tillräcklig uppmärksamhet i varken media eller berörda myndigheter. Kanske är det så att totaleffekterna av en solstorm med Carringtonstyrka är så omfattande att det skapar alltför stor rädsla att agera. Eller, är det eventuellt så att kunskaperna i ämnesområdet är för låg eller att incidenterna inte sker så ofta, som gör att inga förberedelser vidtas eller någon seriös debatt förs. 

Detta är oerhört allvarligt med tanke på att elektronik och digitalisering snart styr allt i vår tillvaro. Denna fråga bör ligga på regering och riksdag och hanteras skyndsamt. Det går att skapa resiliens mot solstormar med Carringtonstyrka men det kräver ansvarskänsla, insikt och handlingskraft.

  

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar