böneutrop

”Rätten till religiösa manifestationer måste skyddas i Sverige såväl som i resten av världen”

Svarsartikel till Ingemar Olsson debattinlägg i Sändaren 14 /2018 – ”Inga så kallade böneupprop på arabiska”

Ingemar Olsson skriver att vi inte skall godkänna muslimska böneupprop i Sverige, eftersom de proklamerar ”en totalitär intolerant ideologi”. Ett sådant förbud kommer inte att gynna religions- och övertygelsefriheten i världen – något som vi i Equmeniakyrkan kämpar för.

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 18, Internationella konventionen för civila och politiska rättigheter artikel 18 och 27 samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter artikel 9 har alla människor rätt att ha en religion eller övertygelse och att utöv a och uttrycka den både privat och offentligt. Det finns vissa begränsningar i rätten att uttrycka sin övertygelse, om det hotar allmän säkerhet och ordning, hälsa, moral och andras mänskliga rättigheter. Begränsningarna måste då vara enligt nationell lagstiftning. Ljudnivåer kan därför diskuteras och även frekvens men inte förekomsten av böneupprop, klockringning, väckelsemöten med musik och predikan på allmän plats, oavsett vad vi tycker om innehållet. Hatpropaganda och uppmaning till våld skall förbjudas – men det muslimska böneuppropet faller inte inom den ramen.

Rätten till att tro och sprida sin tro kämpar vi för i hela världen. Då skall vi inte begränsa den i Sverige.

För en djupare förståelse av ämnet rekommenderar jag att man tittar på de filmer som Svenska Missionsrådet har tagit fram kring religions- och övertygelsefrihet på https://www.missioncouncil.se/larcenter/religions-och-overtygelsefrihet/

 

 

 

 

 

 • 4 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Thomas Kärrlander

  Det är ingen "mänsklig rättighet" att bygga moskeer och utropa islam som herre i kristna länder, för var finner man det i Guds Ord?!

 • David Berjlund

  Tack.

 • David Berjlund

  (För tydlighets skull: mitt tack är till Christer Daelander.)

 • Ulf Christiansson

  Tack ifrån mig till Ingemar Olsson.