1

Mindre kött och färre jeans – för barnens skull

Lars-Arne Sjöberg, Karlstad

Hur förvaltar vi jordens resurser? Vi förbrukar mycket mer än vad som är vår rättmätiga andel, det vill säga vi roffar åt oss det som är avsett för andra länder och vi förbrukar för kommande generation genom att ta i anspråk det som ska ge våra barn och barnbarn en god livskvalitet.

Vad kan vi göra? Några enkla förslag:

Ät mindre nöt- och lammkött.

Minska matsvinnet. En tredjedel av den mat vi producerar kommer aldrig på våra tallrikar.

Välj bort bomullstyger. Bomullsodlingen för ett par jeans kräver 6 600 liter vatten, 0,5 kg kemikalier och 103 sorters bekämpningsmedel. I Sverige säljs varje år 12 miljoner par jeans.

Minska bilåkningen. Byt till elbil, men kom ihåg att detta är en långsiktig lösning eftersom de nu kända bilbatterierna har en stor ”miljöskuld” från tillverkningen. Först efter 10 000 – 15 000 mil uppstår en positiv nettoeffekt.

Flyg mindre, men då måste minskningen bli så stor så att flygbolagen minskar med en avgång.

Välj förnyelsebara energikällor. Gärna från vedartade bränslen från snabbväxande växter.

I många fall finns alternativa råvaror, som kan användas. Försök att återanvända eller åtminstone återvinna deras energi- och materalinnehåll.

Ni håller säkert med mig om att ovan skissade åtgärder inte kräver särskilt stora uppoffringar.

Vi har ett jordklot, men vi förbrukar resurser som om vi hade fyra jordklot. Med andra ord: Vi ska minska våra utsläpp av CO2 med 75 procent.

Vill du veta mer? Läs: Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet? Att hushålla med jordens resurser.

Lars-Arne Sjöberg, Karlstad

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Små steg i miljöriktig riktning är gröna skatteväxlingar, t ex från en avskaffad trafikförsäkringsskatt till höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel.