Kyrkans företrädare måste kunna ta sakpolitisk ställning

Sofia Camnerin

Hur politiska kan kyrkor vara, är en fråga som ställs och då, även på vilket sätt tro är politisk. Frågorna väcks när kyrkor uttalar sig i olika samhällsfrågor, än mer om en kyrklig företrädare uttalar sig i samband med regeringsförklaringar eller Tidöavtal. Frågorna ställs på sin spets när kyrkor legitimerar eller aktivt stödjer förtryckande, krigförande regimer, även när det kommer till kyrka och nationalism.

Angående politik så måste vi som kyrkors företrädare kunna ta sakpolitisk ställning, utan att det därmed uppfattas som parti­politisk. Sveriges kristna råd, kyrkorna tillsammans, har genom åren kritiserat olika regeringars propositioner och myndigheters uttolkningar i olika frågor. För det finns områden där kyrkorna i Sverige och i världen kan uttala sig gemensamt. Dessa är grundade i teologi. Det handlar om alla människors lika värde, skapelsens integritet, fredsbudskapet i centrum, tron på att kärlek, enhet och försoning är både medel och mål. Det vilar på tilltron till Guds fortsatta skapande frälsande verk, och värnandet av rättvisa, rättfärdighet.

Inte ser bjälken i våra egna ögon

Samtidigt finns en frestelse att vi som kyrkliga företrädare inte ser bjälken i våra egna ögon. Vi är snabba att kritisera såväl politiker som andra länders kyrkor som vi anser är just nationalistiska, har för starka bindningar till en förtryckande regim eller stödjer väpnade angrepp, men har svårare att se vår egen bekvämlighet, vår skuld i klimatkrisen och världens orättvisa resursfördelning, samt i västvärldens protektionism.

Som i mycket annat är det ­viktigt med flera perspektiv samtidigt. Både den ­nödvändiga självrannsakan, beredskap till omprövning av prioriteringar och levnadsvanor, och att i Kristi efterföljd leva och dela det kristna budskapet.

Välkomna främlingen

Därför kan vi, oavsett vad, frimodigt säga att vi som kyrkor fortsätter att arbeta för att alla människors grundläggande behov ska bli tillgodosedda, och för ett starkt bistånd. Vi fortsätter arbeta för att välkomna främlingen och visa gästfrihet. Vi arbetar förebyggande i förorter, samhällen och städer. Vi ser människan, reducerar henne inte till en kategori. Likt hur Jesus alltid såg människan vill vi göra det, oavsett om vår medmänniska är tullindrivare eller sitter och tigger utanför stadsporten. Vi fortsätter fira gudstjänst, missionera, tjäna diakonalt, möta människors sociala, fysiska och andliga behov.

Vi vill vara en viktig aktör i samhälle och värld, för fred, enhet, medmänsklighet, hållbarhet, tillsammans med andra trossamfund och civilsamhället, och kommer fortsätta lyfta fram det. Tillsammans med många andra goda krafter arbetar vi för helheten och påminner om vikten av att prioritera grundläggande orsaker till fattigdom och migration där klimatfrågan måste vara högprioriterad.

Särskilt åtagande gentemot barnen

Vi fortsätter att i institutionssjälavård som på fängelser och häkten, möta människor med budskapet om möjlighet till förlåtelse och upprättelse. Kyrkorna påminner om att vi alla har ett särskilt åtagande gentemot barnen. Jesus satte barnen i ­centrum och såg barnen som subjekt. Varje barns rättighet måste respekteras.

På varje plats fortsätter kyrkorna säga och arbeta för att fred är vägen till fred, kärlek till kärlek och enhet till enhet.

Sofia Camnerin
generalsekreterare Sveriges Kristna Råd

 

 

Vi vill vara en viktig aktör i samhälle och värld, för fred, enhet, medmänsklighet, hållbarhet, tillsammans med andra trossamfund och civilsamhället

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.