Samma Gud?

”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”

Detta är en respons på ett antal artiklar publicerade i Sändaren 13 och 14/2018 och kommentarer på Sändarens webb, vilka samtliga kommenterar min text i Sändaren 12/2018. 

God evangelisation handlar om att lyssna till den andra och berätta om sin tro och dess förvandlande kraft, att leva tron. Det är inte att föra människor till tro på Jesus Kristus Guds Son Frälsare genom att tala om hur fel de har, inte heller genom att skrämmas. Det är inte heller att beskriva andra genom de värsta varianterna i deras religion. Det är exempelvis ett hån mot sant troende muslimer att jämföras med IS vidriga våldsövergrepp. På samma sätt skulle det vara ett hån mot oss kristna att beskrivas utifrån våra korståg eller övergrepp som fortsatt förekommer i den världsvida kyrkan, så även i vår egen (jfr ex. #sanningenskagöraerfria).

Det har påståtts att jag aldrig fastslår att Jesus är Gud. I min text skrev jag att vi kristna tror att ”Gud skapar och upprätthåller allt, att Gud vill hela världens räddning och har blivit kropp, människa i Jesus.” Att Gud är människa i Jesus är synonymt med att människan Jesus är Gud. Inkarnationen är den kristna trons grundbult (Joh 1).

Det framhölls i kontrast till mig, att inte våra bilder av Gud definierar Gud, utan att Gud är den Gud är. Jag skrev dock sammaledes: ”Det finns ju bara en Gud, tror och bekänner vi. Vi bekänner i såväl den apostoliska som nicenska trosbekännelsen att vi tror på en Gud som är hela världens skapare…”

Vad gäller soteriologin, frälsningen, vilken jag inte berörde i min förra text, så är Joh 14:5-6 vägledande: ”Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: ’Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig’”. De orden finns i ett av Jesu vackraste tal, avskedstalet. Jesus talar med sina lärjungar, lugnar dem. Han svarar på Tomas oroliga fråga, att han själv är vägen. Vi har ibland använt bisatsen som ett maktanspråk som att Jesus gör sig själv till ett hinder: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Texter ska ju läsas i sammanhang, som påpekats. Sammanhanget är att Jesus visar på närheten och enkelheten: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Så nära är han Fadern, och Gud därmed lärjungarna och gemenskap med Gud är möjlig. Jesus lärde lärjungarna hur de skulle leva och dela. Jesus la av maktanspråk, valde icke-våldets väg, lärde lärjungarna att älska och be. Jesus säger att han ska gå till Fadern och bereda plats för dem i det hus som har många rum, ograderade, och att lärjungarna ska förenas med Jesus.

Jag vidhåller att det är fel av Migrationsverket att bedöma konvertiter utifrån huruvida de tror på samma Gud som tidigare eller ej. Det finns endast en Gud tror och bekänner vi kristna. Att omvända sig till kristen tro handlar om att erfara relation till den enda levande och sanna Gud som finns. Att bli kristen är att lära känna Gud i Jesus, döpas in i Kristus och få uppleva befrielse, helande, tröst. Det är att omorientera livet och börja leva på ett nytt sätt. Det är förenat med livsfara och kristna tillhör i dag de förföljda i världen.

 

 

 

  • 2 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar
  • Thomas Kärrlander

    Du påstår: "Att Gud är människa i Jesus är synonymt med att människan Jesus är Gud.", vilket givetvis inte är sant. Jag kritiserade dina teolgiska kunskaper i en tidigare (refuserad) kommentar, men det du nu skrivit bekräftar den bilden.

    Alltså, Sonen kliver ner och träder in i människan Jesus, men det är inte HELA Gudomen för det står också skrivit: "Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna...", därför kan du inte sätta likhetstecken mellan Jesus på jorden och Sonen i sin fulla prakt.

  • Lars Göran Berg

    I Sändaren efterlyste en skribent vår kyrkas uppfattning avseende Gud i förhållande till primärt islam. Grunden för frågan är påtaglig oro om flyktingar möjlighet att få välja livet i Sverige eller döden hängda i en lyktstolpe i fd hemlandet.Mina vänners upplevda tortyr och avrättningar utfördes inte av IS krigare utan av djupt islamskt troende.Med det är det absolut inte sagt att miljoner muslimer tror och handlar så. Kyrkomötet i Clermont 1095, påve UrbanII:s arbete med korståg var ju förfärligt och försvaras inte av någon. Open doors arbete med Word Watch List visar tydligt att det inte är korståg som är mest hotande mot troende.Jämförelsen av korståg,förtryck och kriminalitet i våra kyrkor är knepig. Att enskilda enskilda,grupper eller sammanslutningar bär sig fruktansvärt åt är en annan sak.Knutby ledningen tjänade knappast Gud och Jesu Fader utan en annan makt.Det alltså inte oviktigt att skilja mellan sådana särskilt om de också kallas Gud.Tyvärr skapade det första inlägget förvirring. Det nya svarar inte heller på frågan utan går åter runt den.Är islams Gud vår Gud? "Däremot kan man ha olika relation till denna Gud och olika uppfattningar om Gud".Samma Gud?