Försvar mot kritik är apologetik

Det är tydligt att Claes Eriksson (Sändaren 40/2018) och jag använder ordet apologetik väldigt olika. Det grekiska ordet apologia betyder ”svara, försvara”. Det är något de tidiga kristna ägnade sig åt och som de ville att vi ska ägna oss åt. Alla svar på teologiska frågor och allt försvar mot kritik är, med bibliskt språkbruk, apologetik.

Eriksson talar dock om apologetik som något vi gott klarar oss utan, han beskriver ”apologetikens kristendom” som något felaktigt och att ”apologetikens förklaringar” som falska. Jag är den förste att erkänna att det finns mycket dålig apologetik där ute, men att utifrån det nå slutsatsen att vi inte ska försvara tron är som att utifrån tokiga teologiska idéer landa i att vi inte bör ägna oss åt teologi.

Våra ungdomssamlingar ”Ärliga frågor” har varit otroligt populära, ungdomarna är väldigt tacksamma att vi hjälper dem tänka kring kristendomskritik som de möter i skolan och på nätet. Tobias Sunnerdahl från Svenska apologetiksällskapet undervisade i somras på ett ungdomsläger på ett par frivilliga seminarier, och hälften av lägrets 1 000 deltagare dök upp. Vi har två val: ta ungdomarnas frågor på allvar och hjälpa dem svara på sina kompisars kritik, eller lägga locket på. Apologetik eller icke-apologetik.

Eriksson varnar för att ungdomar kan tappa tron om de börjar på universitetet och möts av argument de inte kan svara på. Det är precis vad vi vill motverka! Enda sättet att bemöta ungdomars tvivel kring hur evolutionen går ihop med kristen tro är att prata om det, vilket vi gör inom ramen för ”Ärliga frågor”. Det jag skickar med dem är det som Alvin Plantinga, en av världens ledande religionsfilosofer, skriver i sin bok ”Where the Conflict Really Lies”: det finns ingen konflikt mellan evolutionsteorin och kristen tro, däremot intressant nog mellan evolutionsteorin och naturalism.

Svenska apologetiksällskapet är ett brett nätverk och texterna på vår blogg står författarna själva för. Vi är ett forum mer än en predikstol, och vi ser ett stort behov för liknande forum bland unga så att de kan både försvara och fördjupa sin tro. Claes Eriksson är varmt välkommen att hjälpa oss med det.

 • 5 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Thomas Kärrlander

  Grenholms ord är lovvärda, men i praktiken är Svenska apologetiksällskapet enbart en plats för ändlösa diskussioner mellan några få antagonister.

 • Claes Eriksson

  Grenholm fick slutrepliken i tidningen. Dristar mig dock att göra några kommentarer. Det är ju trevligt för Grenholm och andra apologeter om de blir väl mottagna bland ungdomar. Men i vilken utsträckning utgör det ett svar på min kritik. Världen är full av populära företeelser. Jag vill inte gärna tro att Grenholm sätter likhetstecken mellan populär och meningsfull.

 • Claes Eriksson

  Det stora problemet är inte att det finns dålig apologetik. Det stora problemet är för mig snarare att jag inte råkat på någon god apologetik. Om det var så illa ställt inom teologin som inom apologetiken så ja, då borde vi nog ge upp teologin! Jag tror på god apologetik när jag ser den. Hittills har den helt undgått upptäckt.
  Och är det sedan så att man inte kan enas om vilka trosföreställningar man ska försvara så är det väl snarare teologi i bred mening man sysslar med. Det är bra. Men det har som sagt redan ett namn. Varför kalla det något annat?

 • Claes Eriksson

  Angående Alvin Plantinga.
  Förespråkar design som förklaring av liv och evolution. Tror sig som religionsfilosof ha mandat att uttala sig med auktoritet om evolutionsteorin. Ännu ett pinsamt exempel på apologetikens ohederliga strävanden! Som att hänvisa till mig och mina uppfattningar i fråga om utförandet av en komplicerad hjärtoperation! Att citera Plantinga på en universitetskurs i biologi är en säker väg att göra sig själv till åtlöje.

 • Claes Eriksson

  Slutligen tillbakavisar jag det självklara i att samtidigt försvara sin tro och förvänta sig en fördjupning av densamma. Inbjudan till att vara med och hjälpa till med detta syfte var vänlig, och det uppskattas uppriktigt. Jag tror dock att jag är till mest nytta genom att så uppriktigt jag kan ifrågasätta utifrån. I kyrkans fortskridande teologiska arbete, som vi alla är del av, kan vi skörda de insikter vi och världen behöver. Därför önskar jag Guds välsignelse över er, mig och oss alla.