Flyktingpolitiken ger Sverige gott rykte

Sverige har ett gott rykte i omvärlden. Det finns flera faktorer förutom vackra landskap, vänliga människor, sopsortering och en altruistisk världspolitik enligt Reputation Institutes årliga undersökning. Affärstidningen Forbes lyfter fram Sveriges generösa flyktingpolitik. Undersökningen refererades först i SvD.

Country RepTrak genomför årligen undersökningar sedan 2008. I år har 58 000 människor
från åtta olika länder – G8-länderna – tillfrågats om hur de uppfattar olika länder i världen baserat på en mängd faktorer. Man har bland annat frågat om ”…hur de uppfattar att affärsklimatet i länderna ser ut, hur effektiv regeringen är, hur mycket länderna bidrar till klimatarbete, och hur attraktivt landet känns att besöka”.

Länderna med bäst rykte (i ordningsföljd): Sverige, Finland, Schweiz, Norge, Nya Zeeland, Australien, Kanada, Japan, Danmark, Nederländerna.

Vi svenskar känner oss nog lite stolta över omvärldens uppskattning av oss, men vi glömmer så lätt en av flera anledningar till detta – vårt välkomnande av asylsökande!

Country RepTrak sammanfattar att svenskarna är ett vänligt, välkomnande folk med en effektiv regering, hög politisk transparens och bra klimat för att göra affärer.

Amerikanska affärstidningen Forbes pekar även ut Sveriges miljöarbete som en stor framgångsfaktor: x 99 procent av allt avfall återvinns, x 52 procent av energiproduktionen kommer från förnybar energi, och vi förorsakar mindre än 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Däremot är våra närmaste grannar mer kritiska. Norrmän och danskar anser oss ”naiva”. Migrationspolitik och politisk korrekthet är faktorerna som har försämrat våra grannländers syn på Sverige. ”Naivt, politiskt korrekt och ett land med omfattande samhällsproblem.” tycker grannarna. 36 procent av befolkningen i våra två grannländer har bytt uppfattning om Sverige de senaste åren, enligt rapporten ”Sverige i ett nytt ljus”.

Vi har flera skäl till en liberal asylpolitik: Ett egoistiskt: SD kallar invandrarna ”pensionsräddare” eftersom bland dem som kommer är 67 procent i åldrarna 25-–65 år, det vill säga i yrkesverksam ålder. Motsvarande siffra för oss svenskar är 47 procent. Det blir fler som jobbar när vår ökande livslängd medför att gruppen pensionärer växer snabbt.

Ett solidariskt: Jag tror att majoriteten av flyktingar känner sig tvingande att ge sig iväg från sitt hemland, från släkt och vänner för att de inte ser någon framtid när deras hem och omgivning raserats av krig och hungersnöd. Tänk efter: Hur skulle du göra? Vi måste dela med oss av vår trygghet, omsorg och social gemenskap.

Nu står de politiska partierna på rad för att ansluta sig till SD:s invandrarkritiska politik. Låt oss hjälpas åt att bevara vårt goda internationella anseende. Exempelvis finns mer än 100 000 personer med utländsk bakgrund idag inom vård och äldreomsorg. Vi klarar oss inte utan dessa. Var inte opportunistisk och lockas av valtaktiska utspel. Våra nya svenskar har valt att komma just till Sverige. När valtaktik överröstar solidariteten får de svaga i samhället lida.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar