Israel

En viktig grundsten för Israel

För 100 år sedan, den 2 november 1917, utfärdade den brittiske utrikesministerns Arthur Balfour den historiska deklarationen där det judiska folket utlovades ett nationellt hemland, ett geografiskt område, som då kallades Palestina.

Dekretet skulle visa sig vara ett viktigt steg i det internationella erkännandet av det judiska folkets obestridliga rätt att återupprätta suveränitet i sitt hemland. Lägg märke till att det handlar om ett återupprättat nationalhem.

Nästa internationella erkännande är i San Remo-konferensen 1920 då den allierade segermaktens ledare i 1:a världskriget samlades. Konferensens beslut ingår i folkrättssystemet och härmed övergår Balfourdeklarationens krav på upprättandet av ett hemland för det judiska folket från att var en utfästelse till att vara en juridiskt bindande internationell rättslig skyldighet.

San Remo-konferensens beslut bekräftas därefter av NF, Nationernas förbund och vinner laga kraft i september 1923. Då NF 1946 upphörde och FN bildades övertog FN alla befintliga rättsinstrument. Därefter kommer FN:s delningsplan 1947 som också erkände alla det judiska folkets rätt till en egen självständig stat i dess historiska hemland. Alla dessa beslut och internationella erkännanden grundar sig i redan existerande naturliga, historiska och juridiska rättigheter till det judiska folkets hemland med kontinuerlig närvaro i över 3000 år.  Det bekräftas och understryks tydligt i alla beslut och erkännanden att det judiska folkets nationella hemland inte ska skapas som något nytt utan att det ska ”återupprättas”.

Då frågar sig vän av ordning, vi hör ju dagligen i media att Israel är en ”ockupationsmakt” som illegalt tillskansat sig ”ockuperade områden”. Somliga syftar då på hela dagens Israel inklusive Västbanken (Samarien och Judeen) medan andra begränsar sig enbart till Västbanken. Ligger det då inte någon sanning i dessa påståenden, i alla fall angående Västbanken? Svaret är ett tydligt och rungande nej!

Samarien och Judeen är inte ockuperad mark, eftersom det till dags datum är en del av Israel, i enlighet med San Remo-avtalet. När Israel erövrade Västbanken och östra Jerusalem i ett försvarskrig 1967 tog de således tillbaka sina egna internationellt erkända landområden.

 

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Egon Berglund

     

     

    Om man hänvisar till San Remo-konferensen 1922 inget som ens diskuteras på allvar i det officiella Israel då det skulle skaka grunden för hela nuvarande staten. Israel räknar sitt bildande från 1947 års beslut i FN det enda juriskiska dokument som FN antagit som ger legitimitet åt staten Israel , att ifrågasätta detta då ifrågasätter man staten Israel.