Droppa namnfrågan — anta de stora utmaningarna istället

Sune Grafström

Angående namnfrågan — jag förstår ingenting! Är det detta som vi brinner för? Jag tycker denna typ av nöd är totalfel. Droppa hela frågan. Låt oss fylla detta projekt med innehåll — sedan kommer namnfrågan automatiskt! Gemensam framtid är just nu gott nog. Låt oss nu ta chansen och ta tag i de stora utmaningarna.

 

Till exempel: Hur kan kristen tro och livsstil ta mer plats i det offentliga samtalet i tv, tidningar och debatt? Hur kan vi evangelisera i en ny tid med internet och appar? Vilka behov finns hos de lokala församlingarna och hur kan dessa stödjas? Hur når vi ny generation och nya samhällsmedborgare? Hur startar vi nya församlingar dit människor har flyttat? Hur får vi fler pastorer och diakoner? Vad kan vi göra för utsatta vuxna barn och vuxna i nöd? Kan vi hitta samverkansformer med andra kristna kyrkor? Vilka är kyrkans svar på människors vardagsfrågor?

Jag tycker att denna typ av frågor borde ligga högst upp just nu på agendan för Gemensam framtid! Men tiden är kort och dyrbar!

 

 

 

Sune Grafström
  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar