Samma Gud?

Camnerin undviker frågan om Jesus som Gud

Frågan om Jesu gudom, är grundläggande i Bibeln! Därför är det inte så märkligt att Sofia Camnerin utelämnar läran om frälsningen i denna fråga (Sändaren 12/2018), eftersom den handlar om just detta!

Hon använder Joh 1:18 på ett mycket försåtligt – men vanligt – sätt. Hon tar bara med halva versen. Fortsättningen lyder: ”Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss”.

Detta kullkastar resten av Sofia C:s resonemang! Vid en totalt okomplicerad läsning av hela Joh 1:18 kan man inte dra någon annan förnuftig slutsats än att Jesus är själv Gud, i motsats till vad muslimer tror. Dessutom har Jesus Kristus, Guds son ”förklarat” Gud för oss, det vill säga gjort honom möjlig att förstå.

Observera, att Sofia C aldrig fastslår att Jesus är Gud! Tron på att Jesus är Gud, blir för henne endast en uppfattning bland många andra lika giltiga uppfattningar.

Även från Apostlagärningarna 17, plockar hon ut de delar som passar hennes budskap. I vers 23 står att Paulus blev ”upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden”. Den ”erfarenhet” Paulus utgick ifrån var alltså dyrkan av avgudar, det vill säga andra gudar än den levande och Sanne Guden. I sitt tal säger Paulus också att vi inte får föreställa oss det gudomliga som något en människa har format efter sina idéer!

Talet om ”gudsbilder” stämmer alltså mycket dåligt med detta bibelord. Det är inte våra bilder av Gud som definierar honom. Gud är den han är, alltid och överallt, oavsett våra föreställningar och vanföreställningar om honom.

Paulus nämner vidare att Gud haft överseende med okunnigheten, men att Gud nu ålägger människorna, alla och överallt, att omvända sig, eftersom han har fastställt en dag då han skall döma världen, med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill.

Utgångspunkten för Pauli tal var alltså atenarnas avgudadyrkan, men själva talet var en totalt osminkad uppgörelse med deras avgudar med syfte att åhörarna skulle omvända sig från dem.

Paulus inledde ingen dialog med syfte att förstå vad som är gott, rent och sant i de andra religionerna för att därigenom lära känna Gud bättre. Föregående mening är ett sammandrag av den ”ekumenik” som både SKR och Kyrkornas världsråd(KV) står för.

Sofia C:s utläggning i artikeln är därför inte det minsta förvånande. Om hon – och därmed Equmeniakyrkan, som hon fastslår att hon företräder – skulle hävda att Jesus är Gud, enda vägen till frälsning, och att alla andra gudar är avgudar, så skulle hon komma på tvärs med hela den ”ekumeniska” våg som sveper över världen genom KV:s försorg!

Många kan nog vara förvånade över hur långt den världsvida ”ekumeniken” redan gått, på vägen mot enandet av religioner! Men denna ”ekumenik” har funnits under ytan många decennier och har nu bara flyttat fram sina positioner och blivit uppenbar för alla som vill se och höra!

Här måste var och en – enskilda och församlingar – fråga sig om detta är den väg jag vill gå, eller om jag måste välja att lämna det sammanhang som inte längre står för det jag tror?

För att avslutningsvis återknyta till Migrationsverket, som är upphovet till hela denna debatt, så är det bara att konstatera att verket återigen fått sin syn bekräftad, denna gång av Equmeniakyrkan!

 

 

 • 3 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Lars Göran Berg

  Jag mötte flyktingfamiljen för två veckor sedan. Då nya i vår asylprocess. Mannen hade varit fastbunden 6 månader. Dagligen utsatt för misshandel då han vägrade erkänna tro på Allah/Koranen. Han slogs sönder och samman. Tänderna slogs ut. Han vägrade erkänna islams gud. Efter strapatser, nu i Sverige med ovisshet.När hela familjen landat i Sverige fick de en bild sänt till sig. Den visade en  släkting som vägrade erkänna Allah. Kom ej med till oss. För sin tro hängdes han i en lyktstolpe. Kortet på en död kropp kom till Sverige. Gudstron kostade livet. Familjen som kom lever och tron bär fast kroppar slogs sönder. Nu är de döpta till Kristus och väntar på asyl. Nu är de med i församlingen. Ytterligare två män döptes i vår stad. De lämnade Allah och fann vår Gud. Vem vill berätta för dem att vår kyrkoledning anser att deras mördare tror, tillber, följer samma Gud som äras i deras nya kyrka. Camnerins text skapar rejäl förvirring.Var står kyrkan? "Vem är lögnaren om den som inte förnekar att Jesus är Kristus".Säg som det är! Kyrkans svar är en dolkstöt.

 • Sven Andersson

  Bäste Bo, nu har du knäppt vår kyrkoledare på näsan. ;-)

  Är du nu konsekvent i din tro och tycker att vi (än en gång i historien) även bör knäppa vår äldsta kyrkoledare på näsan, han som hette Jakob, Herrens broder, den förste församlingsföreståndaren för de kristna i Jerusalem, då inte heller han tycks vara tillräcklig tydlig i att säga att Jesus är Gud i sitt brev?

  Bör vi rentav - i linje med din kritik - även knäppa kyrkans Herre, Jesus Kristus, på näsan, för att han inte tillräckligt tydligt talar om sig själv som den ende gode Guden i det äldsta evangelium vi har, det från Markus, i vilket han vid ett tillfälle rentav säger: ”'Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.'"(Mark 10:18)

  Är det inte bättre att vi inser att tro/trohet kan uttryckas på flera olika sätt i olika situationer och att Biblen är en fascinerande och fantastisk karta som beskriver och bekräftar dessa olika terränger för oss och den teologiska mångfald de leder oss in i?

 • Bo Fjällström

  I Ps 119:160 står det skrivet att: ”Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga.”. Det som kan se ut motsättningar i Bibeln, handlar i själva verket om att vi människor inte har samma övergripande perspektiv som Gud själv!

  1 Joh 4:2-3: ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.”.
  Ett mycket kategoriskt påstående!

  Joh 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.”.
  Bibeln är alltså mycket tydlig med att Jesus är Gud!

  Nu undrar jag om du, Sven, anser att summan av Guds ord att omintetgör innehållet i dessa bibelord?

  Jag avslutar med ytterligare ett kategoriskt påstående, nämligen:
  Bibeln är Guds eviga, orubbliga och oföränderliga ord till oss människor, inte en bok om Gud skapad av människor!